Folkhälsoguidens logga med länk till webbplatsen
 

Webbversion

Facebook Twitter

Nyhetsbrev nr 1 2019
Stockholm Public Health Lectures sidhuvud: folk i rörelse

Migration och hälsa tema för Stockholm Public Health Lectures

Välkommen till en föreläsning inom serien Stockholm Public Health Lectures den
13 februari. Temat för föreläsningen är migration och hälsa. Läs mer >>

Emelie Andersson presenterar Folkhälsokollen.
 

Folkhälsokollen på turné

Representanter från Folkhälsokollen besöker nu verksamheter i Stockholms läns kommuner och stadsdelar. Syftet är att sprida att Folkhälsokollen finns och att öka kunskap om hur man använder både verktyget och den data som finns samlad där. Hittills har responsen varit överväldigande positiv. Läs mer >>

Svåra röstproblem - okänd folksjukdom
 

Svåra röstproblem – okänd folksjukdom

Att känna sig hes utan att samtidigt vara förkyld är vanligt. Men hur vanligt är det att ha problem med rösten som påverkar möjligheten att kommunicera? I en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) redovisas för första gången förekomsten av röstbesvär hos den vuxna befolkningen i Stockholms län. Resultaten visar att 1,4 procent är svårt drabbade. Läs mer >>

Välkommen till Nätverk för hälsa den 7 februari

Nätverk för hälsa är för dig som arbetar förebyggande och hälsofrämjande inom Stockholms län. Läs mer >>

Nacksmärta
 

Bristande kunskap om nacksmärtans orsaker och åtgärder

Nacksmärta är ett av våra största folkhälsoproblem, men för att minska och förebygga problemet krävs ett forskningsgenombrott. En ny rapport från CES visar att det saknas kunskap både om nacksmärtans bakomliggande orsaker och om fungerande åtgärder. Läs mer >>

Människor i rörelse på seminarium om övervikt och fetma bland skolbarn
 

Elever med övervikt och fetma – vad kan och bör elevhälsan göra?

Bredare fokus på hälsa i skolan, ökat ansvar från politiker och mindre stigmatisering kring ämnet – det var några av slutsatserna från CES seminarium den 5 december om övervikt och fetma bland skolbarn.Läs mer >>

Utbildningar och seminarier

13/2 Stockholm Public Health Lectures:
Universal healthcare access in an era of migration

Välkommen till en föreläsning inom serien Stockholm Public Health Lectures den
13 februari. Temat för föreläsningen är migration och hälsa. Läs mer och anmäl dig >>

Rapporter och faktablad

Nacksmärta – orsaker och åtgärder (Rapport 2019:1)
Nacksmärta är ett av våra största folkhälsoproblem. Trots det saknas, enligt rapporten, kunskap både om nacksmärtans bakomliggande orsaker och om fungerande åtgärder. Läs rapporten (pdf) >>

Förekomst av röstbesvär i Stockholms län (Rapport 2019:2)
Röstbesvär och röststörningar kan uppstå av olika orsaker: genom sjukdom, skada eller överbelastning. Besvären kan även vara medfödda. 1,4 procent av den vuxna befolkningen i Stockholms län är svårt drabbade. Läs rapporten (pdf) >>

Förskolans förutsättningar för att främja fysisk aktivitet (Faktablad 2018:7)
Många förskolor i Stockholms län arbetar hälsofrämjande, men kvaliteten på arbetet varierar. Det visar en kartläggning av förskolors arbete med att främja fysisk aktivitet som CES gjort. Läs faktabladet (pdf ) >>

Folkhälsoguiden är en webbplats för dig som är intresserad av folkhälsofrågor. Webbplatsen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting.
 

Redaktör: Emma Frekke
Bilder: Lasse Skog, iStockPhoto, Emma Frekke, Yanan Li, Viktoria Jonze

 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Box 45436, 104 31 STOCKHOLM
Besöksadress: Solnavägen 1 E
Telefon: 08-123 400 00

 
 

Kontakta oss på e-post

 
 

Besök Folkhälsoguiden

 

Tipsa om nyhetsbrevet

Avregistrera dig från nyhetsbrevet

Postman