Ser mejlet konstigt ut, klicka här för att läsa i webbläsare >

Folkhälsoguidens logga med länk till webbplatsen
 
Facebook Twitter
Nyhetsbrev nr 2 2019

Fysisk aktivitet går före matvanor i hälsofrämjande arbete

Kommuner och stadsdelar i Stockholms län saknar ofta medel för att arbeta hälsofrämjande och överviktsförebyggande. Och när insatser görs fokuserar man mer på att främja fysisk aktivitet än på goda matvanor. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). Läs mer om rapporten här >

Människomyller i stad
 

Sjunkande medellivslängd fokus för nästa Stockholm Public Health Lectures

Just nu sker ett trendbrott i utvecklingen av ökande medellivslängd då medellivslängden sjunker bland amerikanska ursprungsfolk och bland den vita befolkningen i USA. Hör mer om detta fenomen under Stockholm Public Health Lectures den 14 maj. Läs mer om föreläsningen här >

Välkommen till workshop om rökfri och alkoholfri operation

Den 5 april bjuder Uppdrag tobaksprevention Stockholm in till workshop för att diskutera hur rökfri och alkoholfri operation ska införas i Region Stockholm.
Läs mer om workshopen här >

Nacksmärta
 

Tobaksprevention blir högskolekurs

Under våren tar tobaksprevention plats i kursutbudet hos Karolinska institutet. Kursen Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården ger 7,5 högskolepoäng och vänder sig till yrkesverksamma inom vården eller andra som i sitt yrke möter människor som behöver sluta med tobak.
Läs mer om kursen i tobaksprevention här >

 

Se filmen om metodstöd för chefer

Chefer har en avgörande roll vid implementering av nya metoder och riktlinjer. Därför erbjuder enheten för implementering och utvärdering vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) en kostnadsfri kurs i implementering för chefer.
Läs mer och se filmen om metodstöd för chefer här >

Tobaksfria dagen uppmärksammas

Den 28 maj anordnar Uppdrag tobaksprevention Stockholm, Region Stockholm, en tobaksdag i anslutning till den av WHO instiftade Tobaksfria dagen (som infaller den 31/5). Dagen är en heldag i Landstingssalen i Stockholm. Mer information kommer senare.

Svåra röstproblem - okänd folksjukdom
 

Elevhälsoportalen bjuder in till workshop

Elevhälsoportalen är ett webbverktyg för hälsofrämjande arbete för förskolor och skolor i Stockholms län. På workshoparna blandas praktisk information om Elevhälsoportalen och genomgångar med interaktiva delar och "eget arbete".

Workshop för skolor i Stockholms län: 4 april 2019
Workshop för förskolor i Stockholms län: 9 maj 2019

Mer information om workshoparna och anmälan >

Utbildningar och seminarier

4/4 Workshop om Elevhälsoportalen

Workshop för skolor i Stockholms län.
Läs mer om workshopen Elevhälsoportalen skola här >

5/4 Workshop: Rökfri och alkoholfri operation – hur ska Region Stockholm gå vidare?

Läs mer om workshopen om rökfri och alkoholfri operation här >

9/5 Workshop om Elevhälsoportalen

Workshop för förskolor i Stockholms län.
Läs mer om workshopen Elevhälsoportalen förskola här >

Maj 2019 Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning inom vården

Kurs i tobaksprevention ges som uppdragsutbildning på Karolinska institutet.
Läs mer om kursen i tobaksprevention här >

14/5 Stockholm Public Health Lectures: Diverging trends in premature mortality in the new world: winners and losers"

Välkommen till Stockholm Public Health Lectures. Temat för föreläsningen är den ökande dödligheten i delar av den amerikanska befolkningen och vad detta trendbrott innebär för Sverige och Europa. Läs mer om föreläsningen här >

28/5 Tobaksdag

Uppdrag tobaksprevention Stockholm bjuder in till en heldag om tobak i Landstingshuset i Stockholm. Mer information kommer senare.

Hösten 2019: Metodstöd i implementering

Ett kostnadsfritt metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.
Läs mer om metodstöd i implementering och anmäl dig redan nu >

Rapporter och faktablad

Hälsofrämjande och överviktsförebyggande arbete i kommuner och stadsdelar i Stockholms län (Rapport 2019:3)

Kommuner och stadsdelar i Stockholms län saknar ofta medel för att arbeta hälsofrämjande och överviktsförebyggande. Och när insatser görs fokuserar man mer på att främja fysisk aktivitet än på goda matvanor. Läs rapporten (pdf) >

Folkhälsoguiden är en webbplats för dig som är intresserad av folkhälsofrågor. Webbplatsen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting.
 

Redaktör: Emma Frekke
Bilder: Thinstock photos, Solveig Edlund, iStockPhoto

 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Box 45436, 104 31 STOCKHOLM
Besöksadress: Solnavägen 1 E
Telefon: 08-123 400 00

 
 

Kontakta oss på e-post

 
 

Besök Folkhälsoguiden

 

Tipsa om nyhetsbrevet

Avregistrera dig från nyhetsbrevet

Postman