Ser mejlet konstigt ut, klicka här för att läsa i din webbläsare >

Folkhälsoguidens logga med länk till webbplatsen
 
Facebook Twitter
Nyhetsbrev nr 5 2019

Folkhälsoguiden fyller 15 år

I början av september 2019 firar Folkhälsoguiden 15 år. I ett och ett halvt decennium har webbplatsen spridit kunskap om folkhälsa och folkhälsoarbete.
Läs mer om Folkhälsoguidens jubileum >>

Människomyller i stad
 

Stora skillnader i förekomst av övervikt och fetma bland barn i Stockholms län

Mellan fyra och tio års ålder har övervikt och fetma ökat kraftigt bland barn i flera kommuner i Stockholms län. Samtidigt är skillnaderna i länet stora. Det visar ett faktablad från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) som har sammanställt data från både barnhälsovården och elevhälsan.
Läs mer om studien >>

Stockholm Public Health Lectures om ojämlikheter i hälsa

Välkommen till en föreläsning om sociala ojämlikheter i hälsa, och vad som kan göras för att minska dem, tisdag 17 september. Föreläsningen är en del av Stockholm Public Health Lectures. Föreläsare är professor Terje Andreas Eikemo från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim, och ledare för forskningscentret "Centre for Global Health Inequalities Research". Läs mer om föreläsningen >>

Chatta med Sluta-Röka-Linjen!

Efter en periods avbrott är Sluta-Röka-Linjens chatt i gång igen. Nu kan den som behöver stöd från Sluta-Röka-Linjen välja att chatta med rådgivare på linjen. Chatten nås från webbsidan. Besök Sluta-Röka-Linjens webbsida >>

Nacksmärta
 

Kan könsskillnader i vårdkonsumtion förklaras av sjukdomsbörda?

Kvinnor besöker öppenvården oftare än män. En rapport från CES beskriver antalet besök till öppenvården i Stockholms län efter kön och ålder, och undersöker i vilken utsträckning könsskillnaderna går att förklara med skillnader i sjukdomsbörda. Läs mer om rapporten >>

Folkhälsorapport 2019 om hälsoläget i Stockholm

Den 25 november lanseras Folkhälsorapport 2019 som beskriver hälsoläget i Stockholms län. Rapporten handlar bland annat om sjukdomsbörda, livsvillkor och skillnader i hälsa i länet. Se filmen där Cecilia Magnusson, verksamhetschef CES, berättar om syftet med rapporten. Läs mer om Folkhälsorapport 2019 och se filmen >>

Goda förutsättningar för standardiserade vårdförlopp inom cancervården

I en ny utvärderande studie beskriver SVF-koordinatorer från Region Stockholm att det finns goda förutsättningar att arbeta med standardiserade vårdförlopp. Men visst motstånd från kollegor och resursbrist utmanar arbetssättet. Läs mer om faktabladet >>

Människomyller i stad
 

Utbilda dig till tobaksavvänjare

Under våren 2020 finns åter möjlighet att gå en högskoleutbildning för att bli tobaksavvänjare. I utbildningen, som genomförs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning, både individuellt och i grupp.Läs mer om utbildningen >>

Utbildningar, seminarier och nätverksträffar

17 september: Stockholm Public Health Lectures: Social inequalities in health – what can be done to reduce them?

Välkommen till en föreläsning inom Stockholm Public Health Lectures om sociala ojämlikheter i hälsa, och vad som kan göras för att minska dem.
Läs mer om föreläsningen >>

1 oktober: Hälsofrämjande dagen

Välkommen till en inspirationsdag om levnadsvanor med fokus på hur vården kan samtala om och stödja patienter till hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv och mindre riskfylld alkoholkonsumtion. Läs mer om inspirationsdagen >>

17 oktober: Personal på vårdcentral – därför stannar eller slutar de på sin arbetsplats

Välkommen till ett seminarium med presentation av en intervjustudie där läkare och sjuksköterskor inom Region Stockholm beskriver sitt arbete och vad det är som fått dem att lämna alternativt stanna kvar på sin arbetsplats. Läs mer om seminariet >>

21 oktober och 3 december: Tobakens påverkan på individ och samhälle

Välkommen att delta i två halvdagar som ger kunskap om tobakens bidrag till den ojämlika hälsan, och om vad vi kan göra för att uppnå målet om ett rökfritt Sverige 2025.
Läs mer om utbildningen >>

30 oktober: Rökning inom psykiatrin

Välkommen till ett seminarium om rökning inom psykiatrin. Hur stödjer vi patienter inom psykiatrin som vill sluta röka? Vilka konsekvenser har rökstopp på den psykiska hälsan?
Läs mer om seminariet >>

25 november: Lansering av Folkhälsorapport 2019

I november 2019 publiceras Folkhälsorapport 2019 om hälsan i Stockholms län.
Läs mer om rapporten och lanseringen >>

SAVE THE DATE!
28 november: Nätverk för hälsa, tema framtidens folkhälsa

Läs mer om nätverket >>

Rapporter och faktablad

Förklaras könsskillnaderna i vårdkonsumtion av sjukdomsbörda? (Rapport 2019:4)

Rapporten beskriver antalet besök till öppenvården i Stockholms län efter kön och ålder, och undersöker i vilken utsträckning könsskillnaderna går att förklara med skillnader i sjukdomsbörda.
Läs rapporten (pdf) >>

Stora skillnader i förekomst av övervikt och fetma hos barn mellan kommuner i Stockholms län (Faktablad 2019:4)

Förekomsten av övervikt och fetma bland fyra- och tioåringar varierar stort mellan kommuner i Stockholms län. I många kommuner har andelen med övervikt och fetma ökat kraftigt mellan fyra och tio års ålder.
Läs faktabladet (pdf) >>

SVF-koordinatorers förutsättningar att arbeta med standardiserade vårdförlopp (Faktablad 2019:5)

Faktabladet presenterar resultaten av införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården från SVF-koordinatorers perspektiv.
Läs faktabladet (pdf) >>

Folkhälsoguiden är en webbplats för dig som är intresserad av folkhälsofrågor.
Webbplatsen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm.
 

Redaktör: Emma Frekke


Bilder:
Emma Frekke, Yanan Li, Unsplash

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Box 45436, 104 31 STOCKHOLM
Besöksadress: Solnavägen 1 E
Telefon: 08-123 400 00

 
 

Kontakta oss på e-post

 
 

Besök Folkhälsoguiden

 

Tipsa om nyhetsbrevet

Avregistrera dig från nyhetsbrevet

Postman