Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Folkhälsoguidens logga med länk till webbplatsen
 
Facebook Twitter
Nyhetsbrev nr 1 2020

Stockholm Public Health Lectures om hur förebyggande insatser kan öka hälsan bland unga

Ökad psykisk ohälsa, drogproblem och skolmisslyckanden; statistiken visar att dagens unga står inför stora utmaningar. Den 13 februari gästar professor David Hawkins Stockholm Public Health Lectures för att föreläsa om det amerikanska programmet Communities That Care och om hur förebyggande insatser kan öka ungas hälsa och välbefinnande.
Läs mer om föreläsningen och anmäl dig >

Människomyller i stad
 

Rökavvänjning minskar risk för komplikationer vid operation

Rökning ökar risken för komplikationer i samband med kirurgi. Rökavvänjning inför en operation minskar riskerna. I ett nytt faktablad ger Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) en översiktlig bild av kunskapsläget om rökning och operation.
Läs mer om faktabladet >

Människomyller i stad
 

Stärkt samband mellan rökning och tecken på psykisk ohälsa

Tobaksbruket bland ungdomar minskar i Stockholms län. Men sambandet mellan rökning och tecken på psykisk ohälsa har blivit starkare de senaste åtta åren, visar en fördjupad analys av data från Stockholmsenkäten.
Läs mer om studien >

 

Har standardiserade vårdförlopp gett längre väntetider för andra?

I och med satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården har man befarat att andra patientgrupper skulle få längre väntetider. CES har följt implementeringen av SVF, och presenterar resultaten i ett nytt faktablad
Läs mer om faktabladet >

Utbildningar, seminarier och nätverksträffar våren 2020
13 februari: Stockholm Public Health Lectures
Using Prevention Science to Guide Community Action

Årets första Stockholm Public Health Lectures handlar om programmet ”Communities That Care” och om vilka insatser som kan vända den negativa utvecklingen bland unga. Föreläser gör professor David Hawkins.
Läs mer om föreläsningen och anmäl dig >

4 mars och 21 april: Tobakens påverkan på individ och samhälle

Välkommen att delta i två halvdagar som ger kunskap om tobakens bidrag till den ojämlika hälsan, och om vad vi kan göra för att uppnå målet om ett rökfritt Sverige 2025.
Läs mer om utbildningen och anmäl dig >

Rapporter och faktablad

Standardiserade vårdförlopp inom cancervården – analys av undanträngningseffekter (Faktablad 2020:1)

Till följd av satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården har risken för undanträngningar av andra patientgrupper befarats. I faktabladet presenteras en uppföljning av implementeringen av SVT.
Läs faktabladet (pdf) >

Rökning och psykisk ohälsa bland unga – fördjupade analyser av Stockholmsenkäten 2010–2018 (Faktablad 2020:2)

Tobaksbruket, särskilt rökning, har minskat kontinuerligt bland ungdomar i Stockholms län sedan år 2010, samtidigt har sambandet mellan rökning och psykisk ohälsa blivit starkare. I faktabladet presenteras en djupanalys av data från Stockholmsenkäten.
Läs faktabladet (pdf) >

Rökfri operation – en sammanfattning av kunskapsläget (Faktablad 2020:3)

Risken för komplikationer i samband med en operation är högre bland personer som röker än bland personer som inte röker. I faktabladet ges en översikt över kunskapsläget om rökning och operation.
Läs faktabladet (pdf) >

Folkhälsoguiden är en webbplats för dig som är intresserad av folkhälsofrågor.
Webbplatsen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm.
 

Redaktör: Emma Frekke

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Box 45436, 104 31 STOCKHOLM
Besöksadress: Solnavägen 1 E
Telefon: 08-123 400 00

 
 

Kontakta Folkhälsoguiden på e-post

 
 

Besök Folkhälsoguiden

 

Tipsa en vän

Avregistrera dig från nyhetsbrevet

Skickat med Paloma