Det senaste från Folkhälsoguiden

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Folkhälsoguidens logga med länk till webbplatsen
 
Facebook Twitter
Nyhetsbrev nr 3 2020
Människor i rörelse på stadsgata

Minskad fysisk aktivitet under pandemin kan få hälsokonsekvenser

Under pågående coronapandemi släpper Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) ett antal rapporter om coronapandemins potentiella effekter på folkhälsan.
En av rapporterna visar bland annat att myndigheternas åtgärder för att minska spridningen av covid-19 kan leda till att människor är mindre fysiskt aktiva. Det kan ha negativa hälsoeffekter, och äldre personer kan drabbas hårdare.
Läs mer om rapporten om coronapandemin och fysisk aktivitet >

 

Risk för minskat barnafödande och ökad utsatthet under krisen

Coronakrisen kan påverka stora delar av tillvaron, även sexlivet. Enligt en rapport från CES riskerar krisen att leda till mindre sex, minskat barnafödande, obehandlade könssjukdomar och en ökad risk för våld i hemmet.
Läs mer om coronapandemin och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter >

 

Ungdomar och låginkomsttagare riskerar sämre matvanor på grund av coronapandemin

Ungdomar riskerar att få sämre matvanor på grund av gymnasieskolans stängning och på lång sikt kan de socioekonomiska skillnaderna i matvanor förstärkas i och med den ekonomiska krisen.
Läs mer om rapporten om coronapandemin och matvanor >

 

Coronakrisen kan öka drickandet bland män och arbetslösa

En rapport från CES visar att stress, oro och försämrad psykisk hälsa till följd av coronapandemin riskerar att öka alkoholkonsumtionen i vissa grupper, särskilt bland män och arbetslösa.
Läs mer om coronapandemin och alkoholvanor >

 

Pandemin kan leda till ökad narkotikarelaterad dödlighet

Coronapandemin påverkar tillgången till narkotika. Samtidigt riskerar den narkotikarelaterade dödligheten att öka om resurserna till hälso- och sjukvård och socialtjänst minskar, visar en rappport från CES.
Läs mer om coronapandemin och narkotika >

Ung kvinna i mörk korridor
 

Coronapandemin drabbar socioekonomiskt utsatta grupper i högre utsträckning

En rapport från CES visar att socioekonomiskt utsatta grupper riskerar att drabbas i högre utsträckning än övriga befolkning vid samhällskriser. Bland annat påverkar arbets- och bostadssituation smittrisk och smittspridning, visar en rapport från CES.
Läs mer om coronapandemin och socioekonomiska skillnader >

Utbildningar, seminarier och nätverksträffar

17 juni: Webbinarium om rökning och covid-19

Den 17 juni arrangerar Uppdrag tobaksprevention Stockholm ett digitalt seminarium om covid-19 och rökning, som du som arbetar med tobaksprevention inom Stockholms län kan anmäla dig till. Läs mer och anmäl dig >

Utbilda dig till tobaksavvänjare, hösten 2020

I höst finns åter möjlighet att gå högskoleutbildningen för att bli tobaksavvänjare. I utbildningen, som genomförs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning, både individuellt och i grupp. Kursen ger 7,5 högskolepoäng. Läs mer om kursen >

Metodstöd i implementering, hösten 2020

CES enhet för implementering och utvärdering erbjuder under hösten 2020 ett kostnadsfritt metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt. Läs mer om metodstödet >

Rapporter och faktablad

Metoder för att få utrikesfödda att söka vård för stigmatiserad ohälsa en kartläggning av studier i höginkomstländer (Rapport 2020:3)

Rapporten handlar om att utrikesfödda inte söker vård i samma utsträckning som den infödda befolkningen för ohälsa omgärdad av stigma, såsom sexuellt överförbara sjukdomar, tuberkulos och psykisk ohälsa. I rapporten har CES kartlagt befintlig kunskap om vilka insatser som kan öka vårdsökandet. Läs rapporten (pdf) >

Folkhälsoguiden är en webbplats för dig som är intresserad av folkhälsofrågor.
Webbplatsen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm.
 

Redaktör: Emma Frekke

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Box 45436, 104 31 STOCKHOLM
Besöksadress: Solnavägen 1 E
Telefon: 08-123 400 00

 
 

Kontakta Folkhälsoguiden på e-post

 
 

Besök Folkhälsoguiden

 

Tipsa en vän

Avregistrera dig från nyhetsbrevet
Do not click this link

Skickat med Paloma