Missa inte de senaste nyheterna från Folkhälsoguiden

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Folkhälsoguidens logga med länk till webbplatsen
 
Facebook Twitter
Nyhetsbrev nr 4 2020
Människor i rörelse på stadsgata

Start för Rörelseprojektets mätningar av förskolebarns fysiska aktivitet

3 000 barn i drygt 100 förskolor i Stockholms stad kommer under hösten 2020 och våren 2021 att medverka i ett projekt om fysisk aktivitet på förskolan.
Läs mer om Rörelseprojektet

 

Högre förekomst av suicidförsök och fysiskt våld bland hbt-personer

Psykisk ohälsa, suicidförsök och utsatthet för fysiskt våld och kränkningar varierar beroende på sexuell identitet och transerfarenhet, visar Region Stockholms senaste folkhälsoenkät.
Läs om rapporten

 

Nytt projekt ska minska ensamhet bland äldre

Ensamhet bland äldre orsakar ett betydande lidande för den drabbade, med försämrad livskvalitet som följd. Projektet ”Tidig upptäckt av upplevd ensamhet” ska förenkla tidig identifiering av ensamhet och hjälpa äldre att få ett rikare socialt liv.
Läs mer om projektet

Ung kvinna i mörk korridor
 

Så har covid-19 utvecklats över tid i Stockholms län

I juni kartlade CES, tillsammans med Smittskydd Stockholm, förloppet och spridningen av covid-19 i länet.
Läs mer om rapporten

 

Psykisk ohälsa vanligt bland asylsökande

Mätningar gjorda med screeningverktyget Refugee Health Screener (RHS-13) visar att psykisk ohälsa är vanligt bland asylsökande och nyanlända. De allra flesta erbjuds vård, men många tackar nej. Det framkommer i en uppföljning av användandet av RHS-13 vid två vårdcentraler i Region Stockholm.
Läs mer om uppföljningen

 

Ohälsosamma levnadsvanor vanligare bland högstadieelever

Många grundskoleelever i Stockholms län äter för lite frukt och grönsaker, och rör sig för lite. Högstadieelever har oftare sämre levnadsvanor än elever i mellanstadiet. Det visar en ny rapport med analyser av data från elevhälsan i sex kommuner i länet.
Läs mer om högstadieelevers levnadsvanor

 

GHQ-12 ger tillförlitlig mätning av psykisk ohälsa

Frågeverktyget the General Health Questionnaire 12 (GHQ-12) mäter på ett tillförlitligt sätt förekomsten av psykisk ohälsa i befolkningen. Det visar en ny studie från CES där man har utvärderat verktyget .
Läs mer om studien

Utbildningar, seminarier och nätverksträffar, hösten 2020

14 oktober: Tobaksnätverket

Digital heldag med Tobaksnätverket, nätverket för den som arbetar tobakspreventivt i Stockholms län. Dagen startar med handledning i grupp och avslutas med ett webbinarium om nya tobaks- och nikotinprodukter riktade till unga.
Läs mer och anmäl dig till nätverket

14 oktober: Webbinarium om nya tobaks- och nikotinprodukter riktade till unga

Uppdrag tobaksprevention Stockholm bjuder in till ett webbinarium. Under dagen kommer bland annat kunskapsläget om nya produkter, nikotinberoende och tobaksbolagens marknadsföringsstrategier att presenteras. Läs mer och anmäl dig

SAVE THE DATE! 4 november: Stockholm Public Health Lectures

Den 4 november bjuder Stockholm Public Heallh Lectures in till webbinarium. Mer information kommer inom kort.
Håll dig uppdaterad på Folkhälsoguidens sida för eventet.

25 november: Rökning bland personer med utländsk bakgrund

Uppdrag tobaksprevention Stockholm bjuder in till seminarium om rökning bland personer med utländsk bakgrund. Mer information och möjlighet att anmäla sig kommer inom kort. Läs mer

Rapporter och faktablad

Styrkor och utmaningar med standardiserade vårdförlopp som arbetssätt i Region Stockholm Gotland (Rapport 2020:4)

Rapporten presenterar en utvärdering av implementeringsarbetet med standardiserade vårdförlopp inom cancervården i Region Stockholm Gotland. Läs rapporten (pdf)

Psykisk ohälsa mätt med the General Health Questionnaire: En validering i Stockholms län (Rapport 2020:5)

Rapporten undersöker i hur tillförlitlig GHQ-12 är för att identifiera och utesluta psykisk ohälsa bland befolkningen i Stockholms län. Läs rapporten (pdf)

Covid-19 i Stockholms län till och med mitten av juni 2020: Förloppet och den geodemografiska spridningen (Rapport 2020:6)

En kartläggning av förloppet och spridningen av covid-19 i länet, fram till mitten av året.
Läs rapporten (pdf)

Matvanor, idrott och vikt bland elever från 100 grundskolor i Stockholms län (Rapport 2020:7)

Många grundskoleelever i Stockholms län äter för lite frukt och grönsaker, och rör sig för lite, visar en ny rapport som analyserar data från elevhälsan från sex kommuner i länet. Läs rapporten (pdf)

Fler söker stöd för att sluta röka i samband med policyändringar – en analys av 20 års data från Sluta-Röka-Linjen (Faktablad 2020:4)

Faktabladet visar att policyändringar, som till exempel prishöjningar och rökförbud på allmänna platser, gör att fler kontaktar Sluta-Röka-Linjen för att få stöd att sluta röka.
Läs faktabladet (pdf)

Att kommunicera hälsobudskap om rökning i coronatider (Faktablad 2020:5)

Under coronapandemin har motsägelsefulla budskap om sambanden mellan rökning och coronainfektion spridits och skapat oro bland rökare. I ett nytt faktablad beskrivs svårigheterna att kommunicera hälsobudskap under en pågående pandemi.
Läs faktabladet (pdf)

Folkhälsoguiden är en webbplats för dig som är intresserad av folkhälsofrågor.
Webbplatsen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm.

 

Foto: Emma Frekke, Yanan Li
 

Redaktör: Emma Frekke

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Box 45436, 104 31 STOCKHOLM
Besöksadress: Solnavägen 1 E
Telefon: 08-123 400 00

 
 

Kontakta Folkhälsoguiden på e-post

 
 

Besök Folkhälsoguiden

 

Tipsa en vän

Avregistrera dig från nyhetsbrevet
Do not click this link

Skickat med Paloma