Senaste nyheterna från Folkhälsoguiden, Region Stockholm

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Folkhälsoguidens logga med länk till webbplatsen
 
Facebook Twitter
Nyhetsbrev nr 5 2020
Människor i rörelse på stadsgata

Ojämlika förutsättningar att skydda sig mot covid-19

Stockholmarna har olika förutsättningar att följa allmänna råd och skydda sig mot covid-19. Inkomst är den socioekonomiska faktor som har tydligast koppling till risk att dö i covid-19. En annan viktig faktor för utsatthet av smitta är yrke och möjligheten att arbeta hemifrån. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).
Läs mer och ladda ner rapporten

 

Minskad sexuell aktivitet under pandemin

Efter nästan ett år med covid-19 i världen syns tecken på minskad sexuell aktivitet och ändrade planer på att skaffa barn. I Sverige ansöker fler om skilsmässa, och i Stockholms län har vårdkonsumtionen på flera områden minskat. Det framkommer i en ny rapport från CES.
Läs mer och ladda ner rapporten

Utbildningar, seminarier och nätverksträffar, hösten 2020 och våren 2021

25 november: Rökning bland personer med utländsk bakgrund

Den 25 november bjuder Uppdrag tobaksprevention, i samarbete med Transkulturellt centrum, in till ett digitalt seminarium om rökning bland personer med utländsk bakgrund. Läs mer och anmäl dig till seminariet

4 december: Tobaksnätverket

Tobaksnätverket i Stockholm vänder sig till personer som arbetar med tobaksprevention i Stockholms län. Under den digitala nätverksträffen ges handledning under förmiddagen och under eftermiddagen hålls två föreläsningar om snus som följs av samtal.
Läs mer om nätverket och anmäl dig

Våren 2021: Metodstöd i implementering för faciliterare

Utbildningen ger verktyg för att stödja verksamheter med att exempelvis implementera metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett evidensbaserat sätt. Utbildningen riktar sig till den som har en stödjande funktion vid implementering inom den egna eller annan offentlig verksamhet. Läs mer och anmäl dig

Våren 2021: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper

Deltagande verksamheter får verktyg till att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.
Läs mer och anmäl dig

Rapporter och faktablad

Coronapandemin och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) − vad vet vi fram till nu? (Rapport 2020:9)

Det finns tecken på att coronapandemin påverkar människors sexuella aktiviteter och planer på att bilda familj. Oro för att bli smittad eller att själv överföra smitta kan få fler att avstå ifrån eller känna stress i nära fysisk kontakt med andra.
Läs rapporten (pdf, 383 kb)

Socioekonomiska faktorer och covid-19 i Stockholms län (Rapport 2020:10)

Rapporten handlar om samband mellan socioekonomiska faktorer och risken att dö i covid-19. Som i stort sett alla folkhälsoproblem har covid-19 drabbat sociodemografiska grupper ojämlikt. Läs rapporten (pdf, 396 kb)

Metodstöd i implementering för chefer – en utvärdering (Faktablad 2020:6)

Programmet för ledarskapsutveckling ”Metodstöd i implementering för chefer” är uppskattat och ger ökade kunskaper, förbättrad implementeringsledarskap och bättre implementeringsprocesser visar en ny utvärdering.
Läs mer om utvärderingen i faktabladet (pdf, 148 kb)

Folkhälsoguiden är en webbplats för dig som är intresserad av folkhälsofrågor.
Webbplatsen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm.
 

Redaktör: Emma Frekke

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Box 45436, 104 31 STOCKHOLM
Besöksadress: Solnavägen 1 E
Telefon: 08-123 400 00

 
 

Kontakta Folkhälsoguiden på e-post

 
 

Besök Folkhälsoguiden

 

Tipsa en vän

Avregistrera dig från nyhetsbrevet
Do not click this link

Skickat med Paloma