De senaste nyheterna från Folkhälsoguiden

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Folkhälsoguidens logga med länk till webbplatsen
 
Facebook Twitter
Nyhetsbrev nr 2 2021

Elevhälsoportalen lanserar hälsoområdet Sexualitet och relationer

Skolan har en viktig roll när det gäller att informera om frågor som rör sexualitet, kön och rättigheter, liksom att diskutera normer och värderingar kring sex och relationer. För att stödja skolorna i detta arbete lanserar Elevhälsoportalen hälsoområdet Sexualitet och relationer.
Läs mer om hälsoområdet

Människor i rörelse på stadsgata
 

Färre vårdas för psykisk ohälsa i områden med störst behov

Var femte stockholmare uppger att de har psykisk ohälsa, och förekomsten är högst i områden där välfärden är lägst. Samtidigt görs färre vårdbesök för psykisk ohälsa i områden där behoven tycks vara som störst. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).
Läs mer och ladda ner rapporten

 

Stockholms skolmåltider följs upp med SkolmatSverige

Webbverktyget SkolmatSverige används av Stockholms stads samtliga skolor i en årlig uppföljning av skolmåltiderna.
Läs mer om SkolmatSveriges uppföljning

 

Mer vård för psykisk ohälsa under pandemin

Något fler personer har fått vård för psykisk ohälsa i Region Stockholm under våren och sommaren 2020, jämfört med samma period 2019. Däremot pekar inte vårdkonsumtionen på någon ökning av nydebuterad psykisk ohälsa, utan snarare på att återbesök ökat något bland redan sjuka. Det visar en ny rapport från CES.
Läs mer och ladda ner rapporten

 

De flesta som dör i suicid har haft kontakt med vården

De allra flesta som dör i suicid i Stockholms län har varit i kontakt med vården under året före dödsfallet. Andelen som inte sökt vård är högst bland unga män. Det visar en ny rapport från CES.
Läs mer och ladda ner rapporten

Utbildningar, seminarier och nätverksträffar våren 2021
 

24 mars: Ungdomsarbetslöshet och hälsa under pandemin

Onsdag 24 mars bjuder CES, i samarbete med institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, in till en ny föreläsning i serien Stockholm Public Health Lectures. Läs mer och anmäl dig till webbinariet

25 mars: Nätverk för hälsa om covid-19 i Stockholms län

Torsdag 25 mars är du varmt välkommen att delta i Nätverk för hälsa. Temat är covid-19 i Stockholms län – hur vi har drabbats, eventuella effekter på folkhälsan och hur vi kan arbeta vidare.
Läs mer om nätverksträffen och anmäl dig

Save the date!
31 maj: Webbinarium i samband med tobaksfria dagen

Måndagen 31 maj bjuder Sektionen för hälsofrämjande levnadsvanor (CES) och Sluta-Röka-Linjen in till webbinarium i samband med Världshälsoorganisationens tobaksfria dag. Temat för tobaksfria dagen är i år är "Commit to Quit". Mer information om webbinariet kommer senare.

Rapporter och faktablad

Tidigare vårdkonsumtion bland alla personer som dog i suicid i Stockholms län år 2011–2016 (Rapport 2021:2)

De allra flesta som dör i suicid i Stockholms län har varit i kontakt med vården under året före dödsfallet. Andelen som inte sökt vård är högst bland unga män. Det visar en ny rapport från CES.
Ladda ner rapporten (pdf, 816 kb)

Vård för psykisk ohälsa under covid-19-pandemin Stockholm, mars till september 2020 (Rapport 2021:3)

En ny rapport från CES visar att något fler personer har fått vård för psykisk ohälsa i Region Stockholm under våren och sommaren 2020, jämfört med samma period 2019.
Ladda ner rapporten (pdf, 203 kb)

Förekomst av psykisk ohälsa och vårdkonsumtion i Stockholms län bland ungdomar och vuxna (Rapport 2021:4)

Var femte stockholmare uppger att de har psykisk ohälsa, och förekomsten är högst i områden där välfärden är lägst. Samtidigt görs färre vårdbesök för psykisk ohälsa i områden där behoven tycks vara som störst. Det visar en rapport från CES.
Ladda ner rapport (pdf, 1029 kb)

Folkhälsoguiden är en webbplats för dig som är intresserad av folkhälsofrågor.
Webbplatsen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm.
 

Redaktör: Emma Frekke

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Box 45436, 104 31 STOCKHOLM
Besöksadress: Solnavägen 1 E
Telefon: 08-123 400 00

 
 

Kontakta Folkhälsoguiden på e-post

 
 

Besök Folkhälsoguiden

 

Tipsa en vän

Avregistrera dig från nyhetsbrevet
Do not click this link

Skickat med Paloma