De senaste nyheterna från Folkhälsoguiden

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Folkhälsoguidens logga med länk till webbplatsen
 
Facebook Twitter
Nyhetsbrev nr 3 2022
Brevinkast med texten Folkhälsoenkät, ja tack!

Ökad svarsfrekvens i Region Stockholms folkhälsoenkät

I början av hösten 2021 skickades Region Stockholms folkhälsoenkät Hälsa Stockholm ut till 120 000 stockholmare. Den här gången handlade enkäten bland annat om hur hälsan förändrats under coronapandemin, och svarsfrekvensen – som tidigare haft en sjunkande trend – ökade jämfört med tidigare år.

Läs om svarsfrekvensen på folkhälsoenkäten

Silhuetter av unga personer i olika färger.

Unga vuxna kritiska till cannabisvården och samhällets information om drogen

Unga vuxna i Stockholms län efterfrågar cannabisinformation från trovärdiga avsändare och med nyanserade budskap. Dessutom upplever de stigma i kontakten med vården för cannabisbruk. Det visar en intervjustudie som presenteras i en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Läs mer om ungas uppfattning om cannabis

Rosaria Galanti, Sven Granath, Pia Kvillemo, Johan Franck och Vania Ceccato medverkar i föreläsningen 18 maj.

Välkommen till föreläsning om cannabisbruk och brottslighet i Stockholm

Den 18 maj bjuder CES och institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet in till föreläsningen Agenda för minskat cannabisbruk och brottslighet i Stockholms län. Föreläsningen bygger på CES rapportserie om cannabisproblematik bland unga i Stockholms län med teman som inslag av cannabis i dödligt våld, cannabisbrottens geografi i länet, attityder till cannabis bland unga samt vårdkonsumtion.

Läs mer och anmäl dig till föreläsningen

Få koll på hälsoläget i Stockholms län

Undersök användningen av hasch och marijuana (cannabis) och annan narkotika i Stockholms kommuner och stadsdelar på Folkhälsokollen.

Till Folkhälsokollen (folkhalsokollen.se)

Siffran 10 i ballong-form och konfetti på rosa bakgrund
 

SkolmatSverige firar tioårsjubileum!

SkolmatSverige har funnits tillgänglig för alla landets skolor sedan mars 2012. "I tio år har SkolmatSverige erbjudit alla landets skolor ett verktyg att utvärdera och utveckla skolmåltidernas kvalitet ur ett helhetsperspektiv – det är värt att uppmärksamma!" säger Josefin Lindroth, projektledare för SkolmatSverige.

Läs mer om SkolmatSveriges jubileum

13 april: Lägesrapport om vaccintäckning i olika områden och grupper i Stockholms län

Takten i vaccinationerna mot covid-19 i Stockholms län fortsätter att bromsa in. Det visar den senaste lägesrapporten om vaccinationstäckningen, med fokus på ojämlikheter utifrån områden, ålder och sociodemografiska faktorer, från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Läs den senaste lägesrapporten om vaccinationstäckningen

Utbildningar, seminarier och nätverksträffar våren 2022
 

18 maj: Agenda för minskat cannabisbruk och brottslighet i Stockholms län

CES och institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet bjuder in till föreläsningen Agenda för minskat cannabisbruk och brottslighet i Stockholms län. Föreläsningen bygger på CES rapportserie om cannabisproblematik bland unga i Stockholms län.

Läs mer och anmäl dig till föreläsningen

31 maj: Tobakens påverkan på individ och samhälle
Välkommen till den sista av två halvdagars digital utbildning om tobakens påverkan på individ och samhälle.
Under utbildningen får du kunskap om tobak och får veta mer om Region Stockholms tobakspreventiva arbete.

Läs mer om halvdagsutbildningarna och anmäl dig

Hösten 2022: Metodstöd i implementering för faciliterare

Utbildningen ger verktyg för att stödja verksamheter med att exempelvis implementera metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett evidensbaserat sätt. Utbildningen riktar sig till den som har en stödjande funktion vid implementering inom den egna eller annan offentlig verksamhet.

Läs mer och anmäl dig

Höst 2022: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper

Under hösten 2022 finns åter möjlighet att delta i ett kostnadsfritt metodstöd i implementering. Metodstödet ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Läs mer och anmäl din grupp

Rapporter och faktablad
 

Ungas uppfattning om cannabis (Rapport 2022:4)
Rapporten bygger på en intervjustudie som ger en djupare förståelse för unga vuxnas attityder till cannabis och cannabisrelaterade ämnen. Den tar också upp frågor riskmedvetenhet, skäl att bruka cannabis och att avstå, syn på samhällets information, lagstiftning och vård.

Ladda ner rapporten Ungas uppfattning om cannabis (pdf, 1,2 mb)

Folkhälsoguiden är en webbplats för dig som är intresserad av folkhälsofrågor.
Webbplatsen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm.
 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Box 45436, 104 31 STOCKHOLM
Besöksadress: Solnavägen 1 E
Telefon: 08-123 400 00

 
 

Kontakta Folkhälsoguiden på e-post

 
 

Besök Folkhälsoguiden

 

Tipsa en vän

Avregistrera dig från nyhetsbrevet
Do not click this link

Skickat med Paloma