De senaste nyheterna från Folkhälsoguiden

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Folkhälsoguidens logga med länk till webbplatsen
 
Facebook Twitter
Nyhetsbrev nr 6 2022

Rökningen fortsätter minska – snusandet ökar

Andelen personer som röker dagligen fortsätter minska i befolkningen i Stockholms län och var 2021 nere på 5,4 procent. Det är nästan fyra gånger vanligare att en person med kort utbildning röker jämfört med en person med lång utbildning. Andelen som snusar ökar i stället, inte minst bland kvinnor.

Läs mer om tobaksbruk i Stockholms län

 

Anmäl dig till lansering
av Folkhälsorapport 2023

Just nu pågår arbetet med att analysera och sammanställa läget för stockholmarnas hälsa, riskfaktorer och sjukdomsbörda – och vilka insatser eller fokusområden som har störst potential att
förbättra folkhälsan i länet. Du kan redan nu anmäla
dig till lanseringen i Landstingshuset.

Läs mer om Folkhälsorapport 2023

Snabb ökning av obesitas i Stockholms län

Andelen personer med obesitas, eller fetma, i Stockholms läns befolkning fortsätter att öka, och var 2021 uppe i 14,4 procent. Under de senaste tre åren har andelen med obesitas ökat snabbt hos de under 45 år. Obesitas är vanligast bland män och medelålders, samt hos dem med kort utbildning.

 

Läs rapporten om obesitas i Stockholms län

 

Nu finns folkhälsodata för mindre geografiska områden på Folkhälsokollen

Nu har Folkhälsokollen uppdaterats så att användarna kan ta fram folkhälsodata för mindre geografiska områden inom kommuner och stadsdelar.

Läs mer om den nya områdesindelningen på Folkhälsokollen

Lönsamt att erbjuda rökare kostnadsfria nikotinläkemedel

Att erbjuda rökare som vill sluta kostnadsfria nikotinläkemedel skulle leda till en besparing för samhället som helhet, visar en rapport från CES.
 

Läs mer och ladda ner rapporten om kostnadsfria nikotinläkemedel

 

Allt fler stockholmare får en ätstörningsdiagnos

Dubbelt så många unga män och kvinnor fick en ätstörningsdiagnos under 2021 som under 2011, och ökningen har varit brant de senaste två åren, visar en kartläggning från CES.

Läs mer och ladda ner rapporten om ätstörningar i Stocholms län

Upptäck Folkhälsokollen!

Folkhälsokollen är ett webbverktyg där aktuell hälsodata samlas för att ge en överblick över folkhälsan i Stockholms län. Där finns data om hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa är fördelade och utvecklas över tid i kommuner och stadsdelar i Stockholms län.

Läs mer på Folkhälsokollen (folkhalsokollen.se)

Aktuella utbildningar, seminarier och nätverksträffar

 

18 oktober: Våga vandra vidare - tillbakablick på 30 år av vunnen tobakskunskap
Välkommen till webbinarium med tobaksforskaren Rosaria Galanti som presenterar tobaksforskningens landvinningar under de senaste 30 åren och behovet av kunskap i den närmaste framtiden.

Läs mer och anmäl dig

18 november: Nätverk för hälsa
Välkommen till Nätverk för hälsa hösten 2022 och den avslutande träffen i en serie om tre om jämlika livsvillkor och jämlik hälsa på lokal nivå. Nätverk för hälsa vänder sig till personer som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom verksamheter på kommun- eller regionnivå i Stockholms län. Mer information kommer inom kort.

Läs mer och anmäl dig

Våren 2023: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper

Under våren 2023 finns åter möjlighet att delta i ett kostnadsfritt metodstöd i implementering. Metodstödet ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Läs mer och anmäl din grupp

Våren 2023: Metodstöd i implementering för faciliterare
Utbildningen ger verktyg för att stödja verksamheter med att exempelvis implementera metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett evidensbaserat sätt. Utbildningen riktar sig till den som har en stödjande funktion vid implementering inom den egna eller annan offentlig verksamhet.

Läs mer och anmäl dig

22 mars 2023: Lansering av Folkhälsorapport 2023
Folkhälsorapporten sammanfattar hälsoläget i Stockholms län och publiceras vart fjärde år. Den första gavs ut 1987 och nu är det dags för den tionde i ordningen. Anmäl dig redan nu till lanseringen som hålls i Landstingshuset i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig

Rapporter
 

Hälsa och livsvillkor bland personer i hemlöshet i Stockholms län (Rapport 2022:9)

Över tusen personer i Stockholms län lever i akut hemlöshet och saknar trygg bostadssituation. En enkätstudie från CES visar att hemlöshet ofta är förknippat med stora hälsorisker.

Ladda ner rapporten om hälsa och livsvillkor bland personer i hemlöshet i Stockholms län (pdf,845 kb)

Kostnadsfria nikotinläkemedel som stöd till rökstopp. En hälsoekonomisk analys
(Rapport 2022:10)

Rapporten visar att det skulle vara kostnadseffektivt för Region Stockholm att helt subventionera nikotinläkemedel för rökare som själva kontaktar vården för att få hjälp att sluta röka.

Ladda ner rapporten om kostnadsfria nikotinläkemedel (pdf, 1047 kb)

Epidemiologisk kartläggning av ätstörningar och ätstörningsvård i Region Stockholm (Rapport 2022:11)
Rapporten är en kartläggning av hur många som årligen vårdats för ätstörningar i Stockholms län, från år 2011 fram till och med år 2021, samt den vårdkonsumtion som är kopplad till ätstörningsdiagnoser.

Ladda ner rapporten om ätstörningar i Stockholms län (pdf, 767 kb)

Folkhälsoguiden är en webbplats för dig som är intresserad av folkhälsofrågor.
Webbplatsen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm.

 

Bilder:Andrey Popov/Mostphotos, Fidelity, Mostphotos

 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Box 45436, 104 31 STOCKHOLM
Besöksadress: Solnavägen 1 E
Telefon: 08-123 400 00

 
 

Kontakta Folkhälsoguiden via e-post

 
 

Besök Folkhälsoguiden

 

Tipsa en vän

Avregistrera dig från nyhetsbrevet
Do not click this link

Skickat med Paloma