De senaste nyheterna från Folkhälsoguiden

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Folkhälsoguidens logga med länk till webbplatsen
 
Facebook Twitter
Nyhetsbrev nr 7 2022

Sexuella trakasserier – vanligt fem år efter metoo

En av tre unga kvinnor i Stockholms län har utsatts för sexuella trakasserier under det senaste året. Totalt uppgav 5,5 procent av de som svarade på enkäten Hälsa Stockholm 2021 att de hade blivit utsatta för sexuella trakasserier under det senaste året.

Läs mer om sexuella trakasserier i Stockholms län

Stockholmarnas
psykiska ohälsa kartlagd

En stor del av befolkningen i Stockholms län har fått vård för psykisk ohälsa under 2021, ungefär var fjärde kvinna och var sjunde man. Men skillnaderna mellan könen är mindre när det gäller självskattade psykiska besvär än vårdsökande. Det visar en kartläggning av den psykiska hälsan i länet som genomförts av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Läs mer om stockholmarnas psykiska ohälsa

 

Stockholmarna dricker allt mindre – riskbruket är störst bland innerstadsbor

 

Invånarna i Stockholms län dricker allt mindre alkohol. Drickandet har följt en långsamt nedåtgående trend de senaste 20 åren, och pandemin har inte brutit den trenden. Det visar resultat från Region Stockholms folkhälsoenkät Hälsa Stockholm 2021. Men drickandet skiljer sig mycket mellan grupper och mellan stadsdelar och kommuner.

Läs mer om stockholmarnas alkoholvanor

Lär dig använda Folkhälsokollen i ditt arbete

Folkhälsokollen är ett webbverktyg som ger en snabb och enkel överblick över hälsan i Stockholms kommuner och stadsdelar.

Den 7 december är du välkommen till en digital workshop där du får lära dig hur du kan arbeta med Folkhälsokollen vid kartläggning och prioritering av folkhälsoarbete.

Läs mer på Folkhälsokollen (folkhalsokollen.se)

Aktuella utbildningar, seminarier och nätverksträffar

 

18 november: Nätverk för hälsa
Välkommen till Nätverk för hälsa hösten 2022 och den avslutande träffen i en serie om tre om jämlika livsvillkor och jämlik hälsa på lokal nivå. Nätverk för hälsa vänder sig till personer som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom verksamheter på kommun- eller regionnivå i Stockholms län. Mer information kommer inom kort.

Läs mer och anmäl dig

7 december: Lär dig använda Folkhälsokollen i ditt arbete
Välkommen till en kostnadsfri digital workshop där du får lära dig hur du kan arbeta med Folkhälsokollen vid kartläggning och prioritering av folkhälsoarbete.

Läs mer och anmäl dig

Våren 2023: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper

Under våren 2023 finns åter möjlighet att delta i ett kostnadsfritt metodstöd i implementering. Metodstödet ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Läs mer och anmäl din grupp

22 mars 2023: Lansering av Folkhälsorapport 2023
Folkhälsorapporten sammanfattar hälsoläget i Stockholms län och publiceras vart fjärde år. Den första gavs ut 1987 och nu är det dags för den tionde i ordningen. Anmäl dig redan nu till lanseringen som hålls i Landstingshuset i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig

Rapporter
 

Stockholmarnas alkoholvanor (Rapport 2022:12)

Denna kortrapport visar stockholmarnas alkoholvanor utifrån den senaste folkhälsoenkäten och registrerad alkoholförsäljning. Syftet är att belysa eventuella förändringar i alkoholkonsumtionen under pandemin.

Ladda ner rapporten om stockholmarnas alkoholvanor (pdf, 422 kb)

Psykisk ohälsa i Stockholms län – nuläge och förslag på åtgärder (Rapport 2022:13)
Rapporten ger en nulägesbild av den psykiska hälsan i länet, och ger utifrån denna bild förslag på prioriterade grupper och åtgärder för att förbättra den psykiska hälsan.

Ladda ner rapporten om psykisk ohälsa i Stockholms län (pdf, 1166 kb)

Sexuella trakasserier i Stockholms län år 2021 (Rapport 2022:14)
Sexuella trakasserier är ett vanligt förekommande problem, globalt och i Stockholms län. I folkhälsoenkäten Hälsa Stockholm 2021 rapporterade en av tre unga kvinnor att de hade blivit utsatta för sexuella trakasserier under det senaste året. Totalt uppgav 5,5 procent av de som svarade på enkäten att de hade blivit utsatta för sexuella trakasserier under det senaste året.

Ladda ner rapporten om sexuella trakasserier i Stockholms län (pdf, 238 kb)

Folkhälsoguiden är en webbplats för dig som är intresserad av folkhälsofrågor.
Webbplatsen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm.

 

Foton:Mickes fotosida/Mostphotos.com, Hesrey/Mostphotos,com, Michael Folmer/Mostphotos.com

 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Box 45436, 104 31 STOCKHOLM
Besöksadress: Solnavägen 1 E
Telefon: 08-123 400 00

 
 

Kontakta Folkhälsoguiden via e-post

 
 

Besök Folkhälsoguiden

 

Tipsa en vän

Avregistrera dig från nyhetsbrevet
Do not click this link

Skickat med Paloma