Ett nyhetsblad från
Transkulturellt Centrum

December 2022

Vi omvärldsbevakar åt dig inom området migration och hälsa

Transkulturellt Centrum logga

Läs nyhetsbladet i din webbläsare

 

Asylsökande söker vård i senare skede

Asylsökande står för en mycket liten del av den totala vårdkonsumtionen i Stockholms län. De har mindre kontakt med öppenvård jämfört med folkbokförda, men får sluten-
vård i högre grad enligt Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).
Läs mer och ladda ner rapporten

 

Fattig trots arbete – utrikesfödda män mest drabbade

De som arbetar men ändå lever i fattigdom har länge varit ensamstående kvinnor. Nu dominerar medelålders utrikesfödda män gruppen fattiga med arbete, enligt en ny studie från Göteborgs universitet.
Mer om studien

 

Sex, kropp och hälsa olika språk

RFSU tagit fram 17 filmer på 15 olika språk om kropp, sex, rättigheter och relationer. Till varje film finns samtals-underlag, diskussionsfrågor och ordlistor.
Läs mer och se filmerna

 

Vårterminen på Transkulturellt Centrum

Kommande utbildningar, föreläsningar och nätverk är öppna för anmälan.
Ta del av ett välfyllt program

 

Ny broschyr om vårdutbud på tio språk

”Hitta rätt vård direkt” ger länets invånare
en överblick av vården och QR-koder till respektive vårdmottagning på 1177.se. Broschyren kan beställas eller laddas ned.
Mer om broschyen

 

Så fördelas nyanlända i Stockholms län 2023

830 nyanlända personer anvisas till Stockholms län, enligt regeringens beslut i november. Nu har Länsstyrelsen bestämt hur de nyanlända ska fördelas mellan länets kommuner.
Se fördelningen

 

Kritik mot regeringens förslag om transitcenter för asylsökande

Idag väljer asylsökande mellan Migrations-verkets boenden eller ett eget – EBO –när
regeringen vill utreda om det kan ersättas med transitcenter där de bor under hela asylprocessen. Rädda Barnen varnar för en förvarsliknande institution, där barn mister rörelsefrihet och får svårt att få rätt till skola och hälsovård.
Mer om kritiken

 

Yoga på arabiska och farsi

Tio gratis yogaklasser online, på vardera språk. Klasserna på 5-20 minuter ska mot- verka depression och PTSD, via övningar för andning, avslappning och rörelse.
Till filmerna

 

Bristande välfärd stärker hedersnormer

Slutenhet är avgörande för att heders-normer ska uppstå. Ett välfärdssamhälle som inkluderar alla kan däremot skydda människor från våld inom familjen och försvaga starka släktskapsband.
Mer om forskningen och ladda ner rapport

 

Undersökning: Romernas situation närmast oförändrad

Det svåra läget för Europas romer har knappt förändrats de senaste fem åren enligt EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA. De har intervjuat romer i tio europeiska länder för att undersöka deras livssituation. 2021 levde i snitt fyra av fem romer under EU:s fattigdomsgräns.
Mer om undersökningen

 

Tannlege på hjul

Norges första mobila mottagning erbjuder gratis tandvård till Oslos utsatta grupper, som papperslösa. Dessutom kan andra yrkesverksamma hyra bilen med full utrustning för att själva hjälpa till.
​​​​Till Tannlege på hjul

 
 

Helomvändningen i svensk asylpolitik – hur påverkas flyktingars hälsa?

Efter flyktingkrisen 2015 gick svensk asylpolitik från EU:s mest generösa, till en i nivå med EU:s minimikrav där permanenta uppehållstillstånd ersattes av tillfälliga. Nu ska ett nytt projekt ta reda på vad asylprocessens utformning innebär för asylsökandes hälsa.
Mer om projektet

 

Så uppstår tillhörighet i det nya landet – stort forskningsprojekt 

Över 200 000 uppehållstillståd har beviljats i Sverige sedan 2015. Men hur uppstår tillhörighet i ett nytt land? Forskare vid Linköpings universitet vill veta vad som är viktigt för människor, vad får dem att lyckas? Intervjuer i tre faser, under en tioårsperiod, ska ge svar på hur den sociala inkluderingen fungerar.
Mer om projektet på dn.se

 

SKR: Språk i välfärdsjobben

Välfärdens medarbetare talar en mängd olika språk, förutom svenska. Att lära sig ett nytt språk, och utveckla yrkesspråket, är utmaningar för medarbetare, arbetsgivare och arbetsplats. Hos SKR finns svar på frågor som: Hur avgör man språkkompetens vid rekrytering, hur kan man arbeta språkutvecklande på arbetsplatsen och funkar språkombud?
Till skr.se

 

Sjuksköterskor vittnar: Asylsökande och pappers-lösa avvisas av vården

Trots lagstadgad rätt är det inte ovanligt att de nekas vård, enligt Vårdfokus.
Exempelvis gravida som inte får mödravård, en ung man mister nästan synen på grund av bristande diabetesvård och tortyrskadade bollas mellan vårdgivare.
Läs Vårdfokus artikel

 

SCB: Valdeltagandet ur integrations- och segregations­erspektiv

I höstens val sjönk valdeltagandet, med stor skillnad mellan olika geografiska områden och befolkningsgrupper. På regeringens uppdrag ska SCB undersöka varför och analysera vilka faktorer som påverkar deltagandet, särskilt boende-
miljö och om man själv eller föräldrarna invandrat till Sverige.
Mer om studien

 

Studie: Riktat hälsostöd stärker familjer i socio-ekonomiskt svaga områden

Övervikt och obesitas hos fyraåringar är vanligare i dessa områden. För att bidra till en sundare vardag ger Transkulturellt Centrums hälsokommunikatörer individuellt stöd till föräldrar och blivande föräldrar som bor här.
Mer om studien

 

Är det skillnad på flyktingar och flyktingar?

Över sju miljoner ukrainare har hittills flytt sitt land, och Sverige är ett av de europeiska länder som har öppnat sina gränser. Detta trots att Sveriges, och EU:s, alltmer restriktiva asylpolitik sedan 2015–2016. Är det så att vi gör skillnad på flyktingar och flyktingar?
Mer om synen på flyktingar

 

"Shanazi hjältar" förebygger hedersrelaterat våld och förtryck

Gävle kommun utbildar unga att våga se och agera mot hedersrelaterat våld och förtryck. Genom projektet Shanazi hjältar har kommunen fått unga ambassadörer och en organisation för långsiktigt förebyggande arbete.
Mer om projektet

 

Bosättningslagen och flyttmönster ur ett socio-ekonomiskt perspektiv

Rapporten undersöker mottagandet av nyanlända i länets kommuner med skilda socioekonomiska villkor och utflyttningen från olika typer av kommuner. Den lyfter även kopplingen mellan flyttar, kommunens socioekonomiska förutsättningar och nyanländas anknytning till arbetsmarknaden.
Ladda ner rapporten på Länsstyrelsens webbplats

 

Språk och utbildning är viktigast för en lyckad integration

Hur går det till när en person som kommit till Sverige får jobb och gör karriär? Hur ser själva processen ut – från nyanländ till etablerad på arbetsmarknaden? Och hur kan vi använda denna kunskap för att förbättra integrationen? Det är frågor som forskare vid Högskolan i Jönköping studerar närmare just nu.
Läs vad studien visat

 

Seminarium: Kommunernas roll för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Det är stora regionala skillnader i hur väl nyanlända integreras på arbets-marknaden. Individernas ålder, utbildningsnivå och födelseregion samt lokala förutsättningar och arbetsmarknadsinsatser förklarar bara förklara en liten del av skillnaderna. Därmed verkar kommunala insatser spela en viktig roll för gruppens etablering på arbetsmarknaden – men på vilket sätt?
Se seminariet

 

EU: Säsongsarbetare i skogssektorn bortglömd grupp

Officiellt kommer cirka en miljon migrantarbetare till Europa för tillfälliga arbeten. I verkligen är de betydligt fler. Många, inte minst i skogsbruket, riskerar att utnyttjas av hänsynslösa företag. I Sverige har de thailändska bärplockare som far illa och utnyttjas av svenska företag främst uppmärksammats.
Mer om migrantarbetares situation

 

Om Transkulturellt Centrum

Vi är en resurs för personal inom hälso-, sjuk- och tandvård som möter människor med migrations- bakgrund. Det gör vi via utbildning, nätverk, rådgivning, handledning och konsultationer. Vi vänder oss till alla som arbetar inom Region Stockholm eller upphandlade vårdverksamheter.

Dessutom har vi ett folkhälsouppdrag gentemot personer med migrationsbakgrund, där vi erbjuder
hälsokommunikation (föreläsningar om hälsa och levnadsvanor), hälsofrämjande insatser till barnfamiljer för att minska övervikt.och hälsoinformation i områden med lägre vaccinationsgrad.


​​​​​Uppdatera din e-postadress | Tipsa en vän | Starta prenumeration

 

Transkulturellt Centrum
Solnavägen 4 (Torsplan) 113 65 Stockholm
Tel 08-123 486 80 |tc@sll.se | Webbplats| Facebook

Facebook

Avregistrera dig från nyhetsbladet

Do not click this link

Skickat med Paloma