SFAMs nyhetsbrev september 2020

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
 

 
 

Kongress

Årekongressen har vi tyvärr tvingats flytta fram ännu en gång. Den kommer nu istället gå av stapeln den 19-21 maj 2021 med pre-congress 18 maj. Kongressdeltagare behåller sin plats och behöver inte göra något aktivt. Det finns möjlighet att lämna in nya abstrakt till och med den 8 oktober. Mer info på länken. http://sfam2021.se/

 

Torsdags-webbinarier

Vi fortsätter under hösten anordna webinarier varannan torsdag jämna veckor kl 12.05-12.55. Fortfarande är det en del COVID-fokus men också mycket annat. En nyhet är att det nu även finns möjlighet till fördjupning under eftermiddagarna efter webinarierna. Mer info finns på hemsidan. https://sfam.se/foreningen/organisation/sfam-projekt/

 

Kvalitetsdag

Vår kvalitetsdag som brukar hållas i slutet av året har i år komprimerats och kommer att hållas digitalt och gratis den 3 december kl 14.00-15.30. https://sfam.se/foreningen/kvalitets-och-patientsakerhetsradet-sfam-q/

 

Medlemsregister

Nu har vi fått igång vårt nya medlemsregister så smått vilket innebär att alla medlemsfakturor fortsättningsvis kommer att komma från läkarförbundet även om man inte är medlem där utan bara i SFAM. I augusti kom faktura för hela perioden januari till augusti och framöver kommer den månadsvis. https://sfam.se/nyheter/sfam-medlemsavgift-faktura-fran-lf/

 

Remissvar

Styrelsen fortsätter sitt idoga arbete och har bland annat i sommar skrivit remissvar på God och nära vårds huvudbetänkande. Vi fick en del input från föreningen som vi tog i beaktande och försökte inkorporera i vårt svar. Slutprodukten finns att läsa här för den som är nyfiken. https://sfam.se/wp-content/uploads/2020/08/Remissvar-god-o-nara-vard-2020.pdf

 

SFAM i media

Senaste tiden har media varit mycket intresserade av SFAMs åsikt i olika frågor vilket är positivt och resulterar i en stor ”SFAM i media”-del i detta nyhetsbrev. Flera styrelsemedlemmar har även bidragit med olika debattartiklar.

SvD.se: Nej sjukvården har ingen överkapacitet

Dagensmedicin.se: Politiker borde arbeta med sjukvården och inte mot den

Läkartidningen.se: Sjukvården laddar för omfattande rehabilitering

Läkartidningen.se: Opinion debatt 2020/07 post-covid-19 rehabilitering borde utvidgas och samordnas

SvD.se: Fasta läkare kan säkra en bättre vård

Läkartidningen.se: Opinion debatt 2020/08 fyra förslag för primärvården utifrån lärdomar av pandemin

Dagensmedicin.se: Artikel 2020/08/07 Fasta läkare inte en dag för tidigt

ETC.se: De sökte vård för covid-19 avfärdades som ångest

Dagensmedicin.se: Artikel 2020/08/10 SFAM: Primärvårdsförslagen räcker inte

Hallandsposten.se: Debatt Alla behöver ha en fast läkare inte minst i coronatider

Dagensmedicin.se: Artikel 2020/08/25 Primärvården fattas i kunskapsstyrningen

DN.se: Nu har Stockholms första digifysiska vårdcentral öppnat

Welt.de: Schwedens umstrittene corona-politik viele leiden unter Spaetfolgen

SVT.se: Många långtidssjuka i corona till vårdcentralerna

DN.se: Stockholm. Läkarbesöken minskade till äldreboenden under pandemin

SvD.se: Ge alla möjlighet till fast vårdkontakt

Dagensmedicin.se: Artikel 2020/09/14 Riktade läkarpengar välkomnas

Dagensmedicin.se: Artikel 2020/09/16 Bromsad sjukhusvård tynger primärvården

 

Hälsningar från ordförande Magnus Isacson och övriga styrelsen

 

Följ SFAM på Facebook och Twitter!

Facebook Twitter
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma