SFAM:s nyhetsbrev juni 2021

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
 

 
 
 
 

Magnus Isacson
Ordförande

 

Annika Larsson
Vice ordförande

 

Andreas Stomby
Vetenskaplig sekreterare

 

Gösta Eliasson
Facklig sekreterare

 
 
 

Panteha Hatefi
Kassör

 

Anna Elmerfeldt Wallinder
Ledamot

 

Lisa Sallmén
Ledamot

 

Andreas Thörneby
Ledamot

 

NYHETSBREV juni

 

Kongressen

Äntligen kunde vi ha vår kongress i Åre efter att den blivit uppskjuten två gånger. Det blev annorlunda men väldigt bra och uppskattat. Vi var en del som var på plats men majoriteten följde konferensen digitalt. Styrelsen vill rikta ett stort tack till Lokala arrangörskommittén som hållit i och hållit ut och gjort ett fantastiskt arbete.

 

Fullmäktige

Under kongressen hade vi också ett digitalt fullmäktige där styrelsen till stora delar behölls intakt men där vi fick en ny vetenskaplig sekreterare, Andreas Stomby, från Jönköping. Varmt välkommen till Andreas och stort tack till avgående vetenskaplige sekreterare Björn Landström.

Under fullmäktige delades två utmärkelser ut. Den första var till Lars Hjalmar Lindholm som blev hedersledamot och den andra utmärkelsen, Årets Lejon, tilldelades Åke Åkesson. Bägge har gjort mycket värdefulla insatser för allmänmedicinen.

Vi röstade igenom två motioner. Den ena handlade om att vi ska tillsätta en tänkargrupp för att ta fram mer konkreta förslag på hur vi ska få till ett system där hela Sveriges befolkning får en fast läkare med begränsat uppdrag. Den andra motionen handlade om att vi ska utreda möjligheterna att inrätta ett Centrum för relationskompetens. Mer info om hur vi ska gå vidare med motionerna kommer snart.

 

Allmänmedicinsk kampanj

I höstas hade vi för avsikt att tillsammans med DLF initiera en allmänmedicinsk kampanj. Målet med denna kampanj var att vi alla skulle hjälpas åt att påverka politiker, beslutsfattare och befolkning nationellt och lokalt att göra gemensam sak med oss och sikta på att varje svensk invånare ska vara listad på en specialist i allmänmedicin 2025 med en rimlig lista på mellan 1000 och 1500 individer. Detta fick tyvärr läggas på is på grund av pandemin men vi siktar på att återuppta planeringen med detta och att köra igång i höst. Mer konkret info kommer snart.

 

Ny chefredaktör

Vi välkomnar Jens Halldin som ny chefredaktör för tidskriften AllmänMedicin från och med februari 2022. Jens är specialist i allmänmedicin sedan 2012 och arbetar på Närhälsan Hjällbo vårdcentral i Göteborg. Han arbetar även som chefsläkare två dagars i veckan. Jens tar över efter avgående Ingrid Eckerman.

 

Kurser

Glöm inte att titta in på hemsidan vilka kurser som vi och våra samarbetsorganisationer erbjuder i höst. Bland mycket annat finns kurser i kompetensvärdering och FQ-gruppledarkurs. https://sfam.se/events/

 

SLS fullmäktige

Vi har från styrelsen deltagit i Läkaresällskapets fullmäktige. Det viktigaste spörsmålet som avhandlades var att SLS beslutade att man ska utreda SKRs kunskapsstyrningsorganisation. För övrigt utsågs Cecilia Björkelund, senior professor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet, till hedersledamot och Karin Rådholm, docent i allmänmedicin vid Linköpings universitet, till ledamot i SLS nämnd.

 

Studie angående långvariga symtom efter COVID-19

Anna Nager som är ordförande för SFAMs forskningsråd behöver vår hjälp med en studie som hon är med på. Här kommer info:

Nu kan man anmäla sig till studien ”Rehabilitering och långvariga symtom efter covid-19”. Studien riktar sig i första hand till patienter i primärvård som under det senaste året har haft covid-19 och som har kvarstående symtom >2 månader efter insjuknande. Personer sökes även till en kontrollgrupp som inte har kvarstående symtom. Syftet med studien är att studera symtom, funktions- och arbetsförmåga samt livskvalitet. Man anmäler sig till studien via BankID och personer i hela Sverige kan delta. På studiens hemsida ds.se/covidstudie finns mer info, ingång för att anmäla sig till studien samt möjlighet att ladda ner info för utskrift till väntrum.

 

Vetenskapsrådet

Missa inte att ansöka om projektbidrag som utlyses av VR specifikt för primärvårdsforskning,
vr.se söka finansiering projektbidrag forskning primärvården

 

Ordförande Magnus Isacson och övriga i styrelsen
önskar en skön sommar till alla!

 

Följ SFAM på Facebook och Twitter!

Facebook Twitter
 

Klicka här för att avregistrera din adress

 
Do not click this link

Skickat med Paloma