Medlemsutskick juli 2021

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
 

 

Medlemsutskick juli 2021

 

Hej allihop!

På vårt fullmäktige röstades två motioner igenom.

Den första motionen handlade om att SFAM ska inrätta ett Centrum för relationskompetens. Nu vill vi i styrelsen sondera vilka som kan tänka sig att ingå i en arbetsgrupp som undersöker möjligheterna att genomdriva detta. Vi vill ha förslag på namn senast den 31:a augusti och en liten CV plus motivation till varför ni vill delta. Därefter kommer vi diskutera frågan på vårt styrelsemöte 9:e till 10:e september och återkomma med hur vi går vidare. Anmäl intresse till magnus.isacson@sfam.se med kopia till kansli@sfam.se.

Den andra motionen som röstades igenom på fullmäktige handlade om att en tänkargrupp skulle tillsättas i samråd med DLF. Denna grupp skulle ta fram mer konkreta planer på hur vi skall uppnå ett fastläkarsystem i Sverige. Den motionen måste vi först diskutera med DLF vilket, på grund av sommarledighet, kommer att ske först 9:e september då SFAMs och DLFs styrelser har ett gemensamt möte.

Trevlig fortsatt sommar!

Med vänlig hälsning

Magnus Isacson
Specialist i allmänmedicin
Ordförande SFAM

 

Följ SFAM på Facebook och Twitter!

Facebook Twitter
 

Klicka här för att avregistrera din adress

 
Do not click this link

Skickat med Paloma