SFAMs nyhetsbrev april 2022

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
 

 

Arrangörskommittén för Svensk allmänmedicinsk kongress 2022.

 

NYHETSBREV april 2022

 

Kongressen    

Så fick vi äntligen ses i levande livet! SFAMs kongress 2022 gick av stapeln på konserthuset i Gävle 30/3 -1/4 med ca 320 allmänläkare på plats. Dagen innan hade ett 90-tal ST-läkare prekongress. Temat för kongressen var Hållbarhet genom livet, vilket belystes från olika infallsvinklar på ett föredömligt sätt i både föreläsningar, seminarier och måltider. Glädjen över att äntligen få mötas var stor! Arrangörskommittén bestående av medlemmar från lokalföreningarna i Gävleborg och Dalarna kan känna sig stolta och nöjda över sina insatser, och vi andra som deltog säger ett STORT TACK!

 

Fullmäktige

Som en del i kongressen hölls också SFAMs fullmäktige 2022. I en motion från SFAMs Forskningsråd föreslogs att SFAM ska utlysa ett forskningsanslag för deltagande i konferenser för forskande ST-läkare eller specialister i allmänmedicin, möjligt att söka två gånger per år. Fullmäktige biföll förslaget. Den andra motionen kom från Torsdagsmötenas redaktionsgrupp, som beviljades 100 000 kronor för att fortsätta driva möten under 2022. För fortsatt och ev utökad verksamhet ska styrelsen utreda möjligheten att söka externa medel och ta fram en strategi för att om möjligt göra mötena självbärande.

Vi fick också höra korta rapporter angående de motioner som antogs 2021: Centrum för relationskompetens samt Tänkargruppen. Värdefullt med uppföljning för att visa att motioner är ett bra redskap för att påverka föreningens verksamhet!

Avgående styrelsemedlem Anna Elmerfeldt Wallinder avtackades och nyinvald i styrelsen blev Emil Péclard från Dalarna. Styrelsens sammansättning i övrigt är oförändrad. Utmärkelsen Årets Lejon tilldelades Sanna Althini för sina inspirerande och ihärdiga insatser för allmänmedicin. Tidningen AllmänMedicins mångårige chefredaktör Ingrid Eckerman avtackades av ordförande Magnus Isacson.

 

Nationell kvalitetsdag för primärvården

SFAM-Q s årliga kvalitetsdag går av stapeln 5e maj på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Temat är Prioriteringar-angeläget men hur då? Läs mer här https://events.magnetevents.com/Event/nationell-kvalitetsdag-for-primarvarden-5-maj-2022-47010/ och skynda att anmäla dig!

 

Nordisk och europeisk kongress

För dig som missade SFAM-kongressen, eller var där och fick mersmak, finns fortfarande möjlighet att åka på allmänläkarkongresser innan sommaren! Den nordiska allmänläkarkongressen, som ordnas vart annat år, är detta år i Stavanger i Norge 21-23 juni, läs mer här https://www.ncgp2022.no/. Wonca Europe, den europeiska allmänläkarkongressen, är i London 28/6–1/7: https://woncaeurope2022.org/. Ta chansen att träffa kollegor från andra länder!

 

SFAM i media, ett axplock

220210 Dagens Medicin: https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/primarvardspropositionen-maste-genomforas/

220216 Dagens Medicin: https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/vi-ar-oppna-for-en-dialog-om-lakemedelsfragor/

220221 SvD: https://www.svd.se/en-fast-lakare-skapar-tryggheten

220331 Senioren: https://www.senioren.se/asikter/tyck/vad-hande-med-samhallskontraktet/

 

Hälsningar från ordförande Magnus Isacson
och övriga i styrelsen!

 

Följ SFAM på Facebook och Twitter!

Facebook Twitter
 

Klicka här för att avregistrera din adress

 
Do not click this link

Skickat med Paloma