SFAMs nyhetsbrev augusti 2022

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
 

SFAM i Almedalen

 

NYHETSBREV augusti 2022

 

Så har då höstterminen startat i skolorna och även vi som jobbar tror jag upplever någon form av nystart så här i slutet av sommaren. Under sommaren har SFAM representerats av ordförande och vice ordförande i Almedalen. Bland annat hade vi ett eget välbesökt seminarium under rubriken Närmare än du tror- en riktigt bra primärvård. Mer om Almedalen kommer du att kunna läsa i tidningen AllmänMedicin som utkommer i oktober.

Nedan ett axplock om vad som är på gång i höst:

 

Kompetensvärderingskurser

Antalet anmälningar till Mitt-i-ST har fortsatt att öka i år vilket gör behovet av nya/nygamla värderare stort! Därför ordnas under hösten tre kompetensvärderingskurser, nämligen i Stockholm 3-5 oktober, i Dalarna 17-19 oktober samt i Skåne 7-9 november. Har man genomgått kursen är man också behörig att vara examinator i specialistexamen. Läs mer och anmäl er här!

 

Allmänläkardygnet 

Välkommen till 24 timmar av oberoende användbar allmänmedicinsk mangling under 5 sessioner 10-11 november 2022 i Lerum. Målet är att du kommer ut med ny kunskap och kraft att stå upp för allmänmedicin och samtidigt ge bästa möjliga vård. Denna fortbildning drivs av SFAMs lokalförening Storgöteborg av genuint intresse, ideellt och utan finansiella intressen. Fortbildningen är öppen för alla specialister i allmänmedicin. Mer info och anmälan här.

 

Läkarsällskapets eHälsodag

Som SFAM-medlem är du också medlem i Svenska Läkaresällskapet. Deras kommitté för eHälsa arrangerar eHälsodagen den 14 oktober. En fullspäckad dag med diskussioner och debatt om utmaningarna med digitalisering inom vården.

Digitalisering av vården på gott och ont – en heldag om möjligheter och utmaningar med digital vård och informationsstruktur. Mer info här.

 

SFAM-representant till referensgrupp för Läkemedelsboken

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att återuppta arbetet med Läkemedelsboken. I arbetet ingår att tillsätta en extern referensgrupp som ska bistå Läkemedelsverket med råd om exempelvis målgruppernas behov av kunskapsstöd gällande läkemedel, och bidra med synpunkter på arbetet med boken. SFAM är en av de aktörer som har tillfrågats om att utse en representant till referensgruppen. Arbetet kommer att påbörjas under hösten och vi behöver föreslå en person senast i augusti månad. Kontakta emil.peclard@sfam.se om du eller någon du känner är intresserad av detta viktiga uppdrag! Mer information finns här.

 

Scandinavian Journal of Primary Health Care

Den skandinaviska tidskrift Scandinavian Journal of Primary Health Care som bl a SFAM står bakom har ökat i impact factor till 3.147 (från 2.581). Impact factor mäter antalet citeringar som tidskriften har och är ett mått på betydelsen av artiklarna som publiceras. En tidskrift med högre impact factor drar till sig mer intressanta manus för publikation, så det är förstås en rolig utveckling. Tack Hans Thulesius och Cecilia Björkelund som bidragit till detta genom att vara svenska redaktörer för tidskriften!

 

SBU-projekt angående lipödem

SBU driver just nu ett projekt där målet är att inventera samt prioritera viktiga forskningsfrågor för diagnostik och behandling av lipödem. Ett deltagande i projektet kräver ingen stor tidsåtgång, det är baserat på korta enkäter vilka snabbt kan besvaras här innan 7/9. Man kan dessutom även anmäla sig till att medverka i en avslutande workshop gällande prioritering av de forskningsfrågor som kommer in. Den hålls i SBUs lokaler 6/12. Då är tidsåtgången ca 8 timmar och ersättning utgår till deltagare.

 

Hjälp med validering av formulär avseende IBS 

Bästa SFAM-vänner! Undertecknad arbetar i en europeisk förening för primärvårdsgastroenterologi (ESPCG). Vi har fått i uppgift av den världsomspännande
The Rome foundation att hjälpa till med valideringen av ett engelskt frågeformulär avseende IBS. Jag vore mycket tacksam för hjälp med detta. Mer info och formulär via länk: https://unc.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9HWIwT4LFTh6KMe

Lars Agréus,
Professor emeritus i primärvårdsgastroenterologi vid Karolinska institutet, allmänläkare på Öregrunds vårdcentral och kontaktperson för Gastroprima

 

Nya ordföranden för två av våra råd

Jenny Berggren är ny ordförande för SFAMs kvalitets- och patientsäkerhetsråd (SFAM-Q) och Susanna Calling är ny ordförande för SFAMs forskningsråd. Vi önskar dem lycka till med uppdragen och säger tack till deras företrädare Rita Fernholm och Anna Nager.

 

SFAMs facklige sekreterare avgår

Facklig sekreterare Gösta Eliasson har valt att trappa ner sina åtaganden och avgår därför från styrelsen i förtid.

 

SFAMs kansli flyttar

Från januari 2023 kommer SFAMs kansli finnas i hyrd lokal på Svenska Läkaresällskapet. Mer information kommer.

 

SFAM i media, ett axplock

https://www.svd.se/a/47ppP9/hade-inte-overvagt-att-ta-ens-halften-av-testerna

https://www.svd.se/a/EaOwxA/det-kan-testsvaren-saga-vid-en-halsokontroll

https://www.svd.se/a/Ea7xmj/lindfors-och-thorneby-lat-fasta-relationer-bli-regel-i-primarvarden

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bGRPMl/onodiga-halsotester-av-friska-drabbar-sjuka

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/07/sfam-marker-okad-patientoro-efter-vaxande-marknad-med-blodtest/

https://www.expressen.se/ledare/naomi-abramowicz/lat-medelklassen-betala-sjalv-for-sin-halsoangest/

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/forsok-inte-hitta-kryphal-och-undanflykter/

https://www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/politik/har-ar-riksdagspartiernas-tre-viktigaste-vardfragor/

https://www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/politik/l-i-skane-vill-infora-sarskilda-aldrevardcentraler/

https://www.gp.se/nyheter/gp-granskar/statistiken-visar-patienter-söker-fysisk-vård-dagarna-efter-appsamtalet-1.76437135

 

Hälsningar från ordförande Magnus Isacson
och övriga i styrelsen!

 

Följ SFAM på Facebook och Twitter!

Facebook Twitter
 

Klicka här för att avregistrera din adress

 
Do not click this link

Skickat med Paloma