SFAM:s nyhetsbrev februari 2023

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
 

 
 

Svensk Allmänmedicinsk Kongress

Nu finns möjligheten att anmäla sig till årets SFAM-kongress i Kalmar 10-12 maj!
Anmäler dig gör du här och senast den 8 mars.

 

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) fyller 50 år i år. Det ska firas!

Vi utlyser nu en tävling för att uppmuntra till kreativa sätt att lyfta fram och hylla allmänmedicinen och allmänläkarna. Baka, måla, skriv eller sjung, endast fantasin sätter gränserna. Uppmärksamma gärna samtidigt World Family Doctor Day 19 May, eller fira allmänmedicinen när som helst under året! Dokumentera ditt bidrag och skicka in till jenny.berggren@capio.se senast den 31 maj. Mer information om tävlingen kommer i medlemstidningen AllmänMedicin nr 1 2023. Ett av bidragen kommer att särskilt uppmärksammas och belönas.

 

SFAM:s forskningsanslag

Fortfarande, fram till den 28 februari, finns det möjlighet att ansöka om SFAMs forskningsanslag. Läs mer: Forskningsanslag – SFAM.

 

SFAM:s Torsdagsmöten

SFAM:s Torsdagsmöten drar i gång igen, med fokus på olika aspekter av fast läkare! Boka in sista torsdagen i månaden med start 23 februari kl 13-15. Första mötet handlar om det nya begreppet Time Needed to Treat. Läs mer här eller på SFAM:s hemsida.

 

Motioner till SLS fullmäktigemöte

Ni är välkomna att skicka in motioner till SLS fullmäktigemöte den 23 maj 2023.
Motioner ska ha skickats in senast 2 månader innan fullmäktiges möte, dvs senast den 23 mars. Motioner kan skickas in av fullmäktigeledamot, medlemsförening, sektion eller en grupp av minst tio enskilda medlemmar (SLS stadga § 10). Maila din motion till malin.henriksson@sls.se senast den 23 mars. Mer information om motionsförfarandet finns på SLS hemsida där det även finns en motions-mall.

 

Vilka faktorer påverkar behandling av högt blodtryck hos de äldsta patienterna?

Behandlingsbesluten för de äldsta patienterna med hypertoni kan upplevas som komplicerade vid samsjuklighet, polyfarmaci och en försämrad njurfunktion. Det är en utmaning som många specialister och ST-läkare i allmänmedicin nästan dagligen står inför.

I denna nationella enkätstudie vill vi undersöka vilka faktorer som påverkar specialister och ST-läkare i allmänmedicin vid behandlingsbesluten för de äldsta patienterna (över 80 år) med hypertoni. Studien förväntas kunna bidra till en ökad förståelse för faktorer som påverkar behandlingsbesluten och bidra till förbättringar i hypertonivården för de äldsta patienterna.

Dina svar på enkäten kommer att behandlas anonymt. Enkäten tar 5-10 minuter att fylla i. Om du har några frågor om enkäten är du välkommen att ta kontakt med en av de ansvariga för studien, specialistläkare i allmänmedicin/doktorand Maria (Marjo) Berkhout: maria.berkhout@gu.se.

Länk till mer information om studien och enkäten:https://vgregion.esmaker.net/s.aspx?id=4e35c81a58cd

 

Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrningen och dess olika delar efterfrågar allmänläkarkompenets i flera nationella arbetsgrupper, till exempel NAG urineringsbesvär, NAG endokrina sjukdomar, NAG tarmsvikt, samt NAG Amyotrofisk lateralskleros (ALS). Du hittar aktuell lista samt information hur du anmäler intresse på denna sida.

 

SFAM i media, ett axplock:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/GM0vW6/apoteken-i-sverige-ar-en-fara-for-patienterna

https://www.breakit.se/artikel/35783/experterna-varnar-for-daniel-eks-nya-bolag-onodiga-utredningar-av-friska-personer

 

Hälsningar från ordförande Magnus Isacson
och övriga i styrelsen!

 

Följ SFAM på Facebook och Twitter!

Facebook Twitter
 

Klicka här för att avregistrera din adress

 
Do not click this link

Skickat med Paloma