Visa i webbläsare

Ledare

Ännu ett framgångsrikt år för stadsnäten!

Det är med stolthet jag blickar tillbaka på året som gått. Återigen har stadsnäten levererat. Redan under 2017 klarade stadsnäten sammanlagt av att ansluta över 100 000 villor och i sina prognoser från i början av 2018 så bedömde de att lika många till skulle byggas ut under året.

När vi frågade stadsnäten för en månad sedan svarade 8 av 10 att de levererar enligt plan. Det bör innebära att stadsnäten når ytterligare lika många villor i år. Starkt jobbat!

Ännu bättre jobbat av stadsnäten sett i perspektivet att det under senaste året surrats omkring olika nationella aktörer, om hur de av olika skäl inte klarar att leverera det man lovat eller har valt att dra ned sina satsningar för att det inte finns tillräckliga volymer eller lönsamhet i en fortsatt utbyggnad.

Stadsnäten har under många år stretat på och fortsatt bygga ut och de tar verkligen sin del av ansvaret för att bidra till att Sverige når de högt ställda politiska bredbandsmålen. Tyvärr saknar vi just nu en framåtblickande regering som fortsatt vill satsa på att de politiska målen ska nås.

Under kommande året behövs det en serie viktiga politiska beslut om stöd, medfinansiering och utökning av de kommunala befogenheterna om Sverige fortsatt ska vara ett land i bredbandets framkant men också för att kommunerna ska kunna ta till sig digitaliseringens möjligheter.

Glädjande nog så har vi under året kunnat se att allt fler stadsnät är på väg att bygga upp funktioner och stöd för att hantera uppkopplade sensorer åt de som erbjuder IoT-tjänster. Flera stadsnät har också tagit ett rejält grepp om att arbeta fram processer och rutiner för en ökad drift- och nätsäkerhet. Mycket arbete och utveckling återstår.

Alldeles runt hörnet väntar en välförtjänt julledighet för de flesta. Passa på att koppla av, för 2019 blir minst lika spännande och intensivt!

Mikael Ek, vd

Twitter
 

Nyheter

Stadsnäten bygger ut för fullt

Under de senaste månaderna har det i media förekommit uppgifter om att bredbandsutbyggnaden bromsar in. Det är en bild som Stadsnätsföreningen inte delar och i en undersökning bland föreningens medlemmar uppger 8 av 10 kommunala stadsnät att de fortsätter bredbandsutbyggnaden enligt plan, utan inbromsning.

– Det är olyckligt när det sprids en bild av att hela bredbandsbranschen bromsar in, för det stämmer inte. De kommunala stadsnäten gräver för fullt runt om i landet och var sammantaget den aktör som anslöt flest under förra året, både i tätort och på landsbygd, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Trafikverkets handläggningstider och svårare anslutningsprocesser på landsbygden lyfts ofta upp som huvudskäl bakom försenade anslutningar.

– Att det tar längre tid att och dessutom är mer kostsamt att bygga ut på landsbygden än i stan kan inte komma som en överraskning för någon bredbandsbyggare. Just därför är det så viktigt att alla aktörer på bredbandsmarknaden tar höjd för både högre kostnader och även söker sina tillstånd i god tid så att kunden inte drabbas, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

 

Trafikverket öppnar upp för fler alternativa anläggningsplatser

Att kunna lägga fiber även vid mindre vägar är en viktig förutsättning för att bygga ut bredband på landsbygden. För att underlätta utbyggnaden öppnar Trafikverket nu upp för fler alternativa anläggningsplatser av bredband längs vägen, det skriver myndigheten i en färsk rapport.

– Vi föreslår viktiga förändringar för att Trafikverket ytterligare ska bidra till regeringens bredbandsmål. Genom att vi föreslår alternativa placeringar av fiber vid våra vägar kan vi underlätta utbyggnaden. Men det krävs också att företagen på marknaden blir duktiga på att projektera och återställa vägen efter att bredbandet har dragits fram, säger Monica Svingen på verksamhetsområde IKT i ett pressmeddelande.

 

Myndigheten skriver också att vid sidan av förstahandsalternativen ytterslänt, släntfot eller kantremsa öppnar Trafikverket nu även upp för kabelläggning i dikesbotten, gång- och cykelväg eller flack innerslänt.

– Om det inte finns en ytterslänt eller släntfot måste vi se till att kabeln läggs så att det blir minimal påverkan på vägkonstruktionen. Vi behöver sedan följa upp att kabelläggningen har utförts på rätt sätt, säger Christian Eriksson på verksamhetsområde Underhåll.

Läs hela Trafikverkets rapport här.

 

Stadsnäten anslöt flest hushåll under förra året

Under Post- och telestyrelsens senaste mätperiod för bredbandsanslutningar, okt -16 till okt -17 var stadsnäten sammantaget den marknadsaktör som anslut flest hushåll, enligt statistik från myndigheten. Även på landsbygden var det stadsnäten som sammantaget anslöt flest. I mars väntas PTS redovisa statistiken för 2018.

 

Anmälan öppen till Stadsnätsföreningens Årskonferens

Nu är anmälan öppen till Stadsnätsföreningens Årskonferens som arrangeras i Göteborg 18-20 mars 2019. Programmet kommer att presenteras inom kort på föreningens webbplats. Anmälan är öppen redan nu och du hittar den här.

 

PTS får nya divisionschefer

Post- och telestyrelsen, PTS, genomförde under våren en genomlysning av organisationen. Resultatet håller nu på att omsättas i en ny organisation som sjösätts under nästa år, enligt ett pressmeddelande från myndigheten. Den nya organisationen kommer att bestå av tre divisioner: myndighetsstöd, marknadsutveckling och samhällsbehov.

Tove Friberg blir chef för divisionen för myndighetsstöd. Hon kommer närmast från Finansinspektionen där hon är chef för verksamhetsområde administration och ingår i myndighetens ledningsgrupp. Tove har även varit planeringschef på Utrikesdepartementet och ekonomi- och planeringschef på Migrationsverket.

Björn Blondell blir chef för divisionen för marknadsutveckling. Han kommer närmast från Migrationsverket, där han är chef för sektionen metod och analys på kvalitetsavdelningen. Björn har även lett verksamhetsutvecklingen på FMV, varit konsultchef på Sigma Solutions och haft flera olika chefstjänster på Ericsson.

Catarina Wretman blir chef för divisionen för samhällsbehov. Catarina har arbetat på PTS sedan 1992 i olika ledande roller, bland annat som chef för både frekvens- och spektrumavdelningen, divisionschef för område elektronisk kommunikation, stabschef, ställföreträdande gd och tillförordnad gd.

 

PTS generaldirektör ny ordförande för Berec

Post- och telestyrelsens, PTS, generaldirektör Dan Sjöblom har valts till ordförande för det europeiska samarbetsorganet Berec under 2020. Valet genomfördes vid Berecs plenarmöte den 6 december skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

- Berec är en viktig aktör när EU anpassar sitt regelverk för att möta den pågående digitaliseringen av samhället, säger Dan Sjöblom i pressmeddelandet.

 

Stort internationellt intresse för de svenska stadsnäten

Bild tagen i samband med ett möte med Stadsnätsföreningen, Näringsdepartementet, Busines Sweden, PTS, UD samt representanter från italienska Open Fiber.

I takt med att intresset för att bygga ut fibernätet runt om i Europa ökar riktar allt fler länderna blickarna mot Sverige. Den svenska bredbandsmodellen där kommunägda stadsnät tillsammans med privatägda aktörer stått för bredbandsutbyggnaden är unik och väcker stort intresse. Under november månad har Stadsnätsföreningen haft besök av representanter från Tjeckien, Italien och Österrike.

- Det är kul att stadsnäten får så mycket uppmärksamhet internationellt och framförallt ett kvitto på deras stora betydelse, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Förutom utmaningar gällande utbyggnaden till hushåll så finns ett stort intresse även för öppna-nät-modellen som stadsnäten grundat.

 

GOD JUL FRÅN OSS

Kontaktinformation

Redaktionsråd

Mikel Ek
Camilla Jönsson
Louise Thorselius

 

Redaktionschef

Louise Thorselius
073-508 63 08
louise.thorselius@ssnf.org

Ansvarig utgivare

Mikael Ek
070-598 00 05
mikael.ek@ssnf.org

Svenska Stadsnätsföreningen

Drottninggatan 94
111 36 Stockholm
Tfn: 08-214 930
E-post: nyhetsbrev@ssnf.org

 

Facebook Twitter LinkedIn Egen profillänk

Om oss

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 135 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige

Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastrutkur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. Det digitaliserade samhället har förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

 

 

Postman