Visa i webbläsare

Svagt regionalt ledarskap?

Regionsamverkan Syd, som består av Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Halland avser teckna ett avtal med en nationell aktör om den återstående bredbandsutbyggnaden för dessa regioner.

Det låter lovande vid en första anblick men när man granskar förarbetet närmre så visar det sig att de regionala bredbandskoordinatorerna haft ett utredningsuppdrag i nästan två år och inte vid något tillfälle haft en dialog med vare sig kommunerna eller de 44 berörda stadsnäten, trots att dessa byggt mer än 50 procent av bredbandet, i flera fall har planerat och projekterat för en maximerad utbyggnad samt besitter en stor infrastrukturkompetens.

Från Stadsnätsföreningens håll har vi nu påtalat att Regionsamverkan Syds beslutsunderlag därför brister i väsentliga delar, att det finns en risk att samhällets resurser och fortsatta bredbandsstöd fortsättningsvis spenderas på ett ineffektivt sätt samt leder till fördyringar. Staten subventionerar de regionala bredbandskoordinatorerna och trots deras instruktion om att samverka med stadsnäten så har inte det skett.

Om vi släpper stadsnäten och lyfter detta till en mer övergripande strategisk nivå så kommer det i digitaliseringens namn de kommande åren ske en förflyttning från kommunerna till regionerna vad gäller flera ansvarsområden. Bredband kan ses som en pusselbit i ett 1000-bitars pussel.

Det som bekymrar mig är hur de här frågorna kommer att skötas av regionernas politiker och tjänsteman. Bredbandsbeslutet i Regionssamverkan Syd är ett exempel på dåligt ledarskap där man utelämnar samverkan, kommunikation och förankring nedåt i strukturen.

Den svenska modellen bygger på konsensus och den som äger ett övergripande ansvar har att förhålla sig lite ödmjukt till det. Det tar tid och är invecklat men med samsyn och samverkan så drivs förändringar igenom betydligt snabbare. Fortsätter Regionsamverkan Syd på inslagen väg så riskeras ett övergripande haveri i, för invånare och samhälle, många viktiga förändringar.

Det här är också en viktig lärdom för regering och de olika departementen som avser att skjuta över allt mer ansvar på regionerna. Uppdrag och medel måste paras med en försäkran om ett gott ledarskap.

Mikael Ek, vd

Twitter
 

Nyheter

Tre av fyra fasta bredbandsabonnemang har över 100 Mbit/s

Svenskarna väljer allt snabbare bredbandsabonnemang, det skriver Post- och telestyrelsens, PTS, i sin rapport Svensk telekommarknad 2018, som beskriver utvecklingen på marknaden under förra året.

Vidare skriver myndigheten att tillväxten i antal fiberabonnemang inneburit att abonnemangen på fast bredband erbjuder allt högre hastigheter. Den sista december 2018 fanns det 2,9 miljoner abonnemang med nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. Det var knappt 75 procent av det totala antalet fasta bredbandsabonnemang och en ökning med sju procentenheter jämfört med 2017.

Läs hela nyheten här.

 

Huawei bjuder in Stadsnätsföreningens medlemmar till ISP Summit Pan-Europe

Inbjudan från Huawei:

Innan semestern drar igång på riktigt, vill vi på Huawei ge dig en inblick i IT-branschens senaste utveckling. Vi får träffa företagsledare, partners och nyckelpersoner från IT-branschen, och prata om hur vi kan öka vår tillväxt och effektivitet genom digital transformation. Föreläsningar blandas med rundabordssamtal och tekniska diskussioner. Konferensens öppningstal sker av Stadsnätsföreningens vd, Mikael Ek.

Det här är en exklusiv inbjudan för Stadsnätsföreningens medlemmar. Vårt mål är att erbjuda dig ett forum fullt av ideer, affärsmöjligheter och teknik, därefter rundar vi av med ett somrigt cocktailmingel med utsikt över slottet och Kungsträdgården.

Vi hoppas att träffa dig på Operaterassen i Stockholm, tisdag 25 juni

Läs mer och anmälan

 

Kund vinner tvist mot IP-Only - får avsluta avtal utan kostnad

Under det senaste året har flera fall uppmärksammats i medierna där konsumenter som tecknat anslutningsavtal med IP-Only krävts på ersättning när de önskat häva avtalen efter att de löpt ut. I ett fall som SVT nyligen uppmärksammats begärde IP-Only ersättning på 7000 kronor från en kund i Västerås när han ville häva sitt avtal och nu har allmänna reklamationsnämnden (ARN) gett honom rätt.

Läs hela nyheten här.

 
 

Stadsnätsföreningen och Byanätsforum i gemensam debattartikelserie

"Sverige valde tidigt att gå i bräschen för bredbandsutbyggnaden. Planen var att nå 95 procent av befolkningen senast 2020. Men mycket talar nu för att vi inte kommer att nå fram i tid. Ansvarig minister Anders Ygeman bekräftade nyligen i en debatt att det så kallade 2020-målet är ”rökt”, skriver Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen tillsammans med Byanätsforums företrädare Anna Johansson och Tommy Nilsson på Dagens Samhälles debattsida. Artikeln har också publicerats i en mängd landsortstidningar.

Debattartikeln lyfter också fram vikten av att både byanät och stadsnät ges möjlighet att ta del av framtida stödmedel från staten.

"Offentliga aktörer och lokala byalag, med fokus på samhällsnytta, måste också ges det stöd som de behöver för att fortsätta bidra till utbyggnaden. Vi håller med Post- och telestyrelsen som i sitt förslag inför nästa bredbandsstöd vill se större inslag av offentlig styrning till vilka områden i Sverige pengarna hamnar. Men det får inte bli på bekostnad av att kommuner eller föreningar kan fortsätta bygga nät som gagnar hela samhället utan det måste utformas så att stadsnät och byanät kan ta del av kommande stödprogram på lika villkor."

Läs hela artikeln här.

 

PTS samråder regler för bredbandsmarknaderna

Post- och telestyrelsen, PTS, presenterar nu förslag på konkurrensreglering för marknaderna för lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur, både gällande koppar- och fibermarknaden.

I myndighetens förslag framgår att Telia blir fortsatt reglerad på marknad 3a (lokalt tillträde till nätinfrastruktur). Marknad 3b (centralt tillträde till nätinfrastruktur) fortsätter att vara oreglerad.

 

– PTS har i samband med de senaste marknadsanalyserna gradvis lättat på regleringen på dessa marknader. Vi kan se en positiv utveckling för konsumenterna och detta visar att Sverige är på rätt väg. Därför är det viktigt att regleringen även fortsättningsvis främjar detta, säger Rikard Englund, chef PTS avdelning för marknadsreglering i en nyhet publicerad på myndighetens hemsida.

Läs mer om nyheten här.

 

Ygeman vill säkra framtida 5G-nät

Regeringen vill att dess myndigheter Säpo, och Försvarsmakten ska få mer makt över den framtida utbyggnaden och driften av 5G-nät. I en promemoria från Regeringskansliet framgår att de två myndigheterna ska ges möjlighet att ingripa vid behov.

"Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska även kunna begära att tillsynsmyndigheten prövar om ett tillstånd ska återkallas eller tillståndsvillkor ändras för att radioanvändningen kan antas vålla fara förSveriges säkerhet. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska kunna överklagabeslut som omfattas av samrådsskyldigheten", står det i promemorian.

 

”Syftet är helt enkelt att säkra att vi får en säker 5g-utbyggnad”, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman till Dagens Industri i samband med en artikel på området.

Läs hela artikeln här samt regeringens promemoria här.

 

Stadsnätsföreningen på plats i Almedalen

Precis som under tidigare år så kommer Stadsnätsföreningen att vara representerade under årets Politikervecka i Visby som i år pågår från den 30 juni till och med den 7 juli. Under veckan kommer föreningen bland annat anordna rundabordssamtal och paneldiskussion. Om du är på plats och vill ha mer information om föreningens aktiviteter och kanske även delta på någon av dessa så är det varmt välkommen att kontakta Louise Thorselius, chef för PR & Kommunikation på Stadsnätsföreningen.

 

Kontaktinformation

Redaktionsråd

Mikel Ek
Camilla Jönsson
Louise Thorselius

 

Redaktionschef

Louise Thorselius
073-508 63 08
louise.thorselius@ssnf.org

Ansvarig utgivare

Mikael Ek
070-598 00 05
mikael.ek@ssnf.org

Svenska Stadsnätsföreningen

Drottninggatan 94
111 36 Stockholm
Tfn: 08-214 930
E-post: nyhetsbrev@ssnf.org

 

Facebook Twitter LinkedIn Egen profillänk

Om oss

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 135 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige

Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. Det digitaliserade samhället har förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

 

Avregistrera dig från detta nyhetsbrev

Postman