samordningsforbundethbs@huddinge.se

Öppna nyhetsbrevet i webbläsaren

Samordningsförbundets logga. Bokstäverna H, B och S i tre blåa nyanser

Nyhetsbrev februari 2021

Mätningar summeras inför förbundets årsredovisning:

Vad kan vi se redan nu?

Det finns många siffror och underlag för Samordningsförbundet att ta användning av inför skrivandet av årsredovisningen. Under januari har bland annat enkätresultat från NNS-indikatorenkäter och förbundets lokala medarbetarenkät samlats in.

Det positiva vi redan nu uppmärksammat är att 79 %, det vill säga 22 % fler deltagare än tidigare år i finansierade insatser upplever att de gjort en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden efter avslutad insats. Vi ser också en minskning i antalet deltagare som upplever att det finns en planering för vad som hända efter avslutad insats. Vi vet att pandemin påverkar både ordinarieverksamheter och nuläget på arbetsmarknaden, möjligtvis är det ett svar på möjligheten att fullt ut skapa god planering vid avslut.

I slutet av 2020 skickades medarbetarenkäten till alla medarbetare hos våra medlemmar som på något sätt arbetar mot förbundets målgrupper. Enkäten ställer frågor om nyttan och upplevelsen av samverkan gentemot våra finansierade insatser. Vi ser det som ett gott resultat att 80 % har svarat våra finansierade verksamheter bidrar till bättre samverkan, men visst vill vi nå 100 %.

Vad mer kan vi se från 2020-års arbete och hur kan vi gemensamt arbeta vidare med förbundets utmaningar och möjligheter? Håll utkik! Mer om detta kan ni läsa i kommande årsredovisning som publiceras i slutet av mars månad.

Vill du få årsredovisningen presenterad hos din verksamhet? kontakta oss: samordningsforbundethbs@huddinge.se

 

Eva Paulsen-Karlsson, styrelseordförande om resultaten hittills:

Eva Paulsen-Karlsson

"Jag vill rikta ett extra tack till medarbetare och projektledare som gör ett fantastiskt arbete i mötet med varje unik deltagare!"

Eva Paulsen-Karlsson, styrelseordförande

 

Vi, styrelsen, har varit tydliga med att följa insatsernas arbete med att samverka för att fler medborgare ska få ett arbete eller påbörja studier.

Resultaten är frukten av att förbundet arbetat aktivt med att följa upp de insatser som vi finansierar, att vi aktivt stödjer insatser i en jämställd rehabilitering och att vi tar tillvara på erfarenheter från deltagare i utvecklingsarbetet.

Året som gått har inneburit stora påfrestningar och utmaningar på flera sätt. Att färre chefer och medarbetare upplever att det finns fungerande strukturer för samverkan är givetvis oroande. Det är en fråga vi får ta med oss, hur förbundet kan bli mer proaktivt och stödja våra medlemmar i att bygga samverkan och samordning.

 

Hallå där...

Ing-Marie Viklund, sedan årsskiftet sitter du i styrelsen som förste vice ordförande för Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, du har precis deltagit i årets första styrelsemöte, vad är ditt spontana intryck?

- Att Samordningsförbundet fyller en mycket viktig funktion och jag är glad att kunna vara del i arbetet.

Vilka möjligheter ser du med samverkan inom ramen för Samordningsförbundet?

- Samverkan är en nödvändighet för att kunna stödja människor till egen försörjning. Att lyfta de som har en svår situation till egenmakt och ett bättre liv tjänar hela samhället på.

Ing-Marie Viklund

Ing-Marie Viklund, 1:e vice ordförande

Vad hoppas du kunna bidra med?

- Jag är ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i Botkyrka och tar självklart med mig det perspektivet till Samordningsförbundet. Coronapandemin är ett hårt slag mot många av de mest sårbara på arbetsmarknaden, därför är de initiativ som Samordningsförbundet stöttar extra viktiga idag.

 

Berättelsen om MIA-projektet

Under tre år har 2234 personer fått individuellt stöd att bryta isolering, utanförskap, arbetslöshet, osunda beroenden eller att få nya strategier för att hantera sjukdom och smärta.

I MIA-projektet Huddinge Botkyrka Salem har 405 personer deltagit varav 25% gått vidare i arbete eller studier och 37% närmat sig arbetsmarknaden. En stor andel upplever ökad makt över sin situation.

Genom god samverkan har våra deltagare fått större möjligheter att försörja sig själva och att delta i vårt samhälle. Samtidigt har vi arbetat hårt på att utveckla samverkan och få våra system att fungera på det sätt som passar människorna bäst.

I MIA-projektet har vi gjort misstag, vi har gjort om och vi har gjort rätt. Det är våra misstag som ska hindra de ordinarie verksamheterna från att göra dem.

Läs mer om MIA-projektet Huddinge Botkyrka Salem i rapporten:

Berättelsen om MIA-projektet 2017-2020

www.miaprojektet.se

 

Möter du unga i behov av stöd för att närma sig arbete?

Inom förbundet pågår ett projekt i syfte att del av ungas upplevelser och behov. Vet du någon som vill ställa upp på en intervju? Läs mer här!

Webbinarier 

Anmäl dig direkt genom att klicka på webblänkarna för varje webbinarium eller besök Samordningsförbundets hemsida: www.samordningsforbundet.se/seminarier.

17 februari kl.08.30 - 09.30

Digitalt arbete – att hitta individinriktade insatser inom välfärden.

Insatskatalogen i vit text mot grönblå bakgrund med cirklar som bildar en blomma
Anmäl dig här
 

10 mars kl.08.30 - 09.45

MIA Vidare och Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Stolar i olika färger och former
Anmäl dig här

27 april kl.08.30 - 09.45

Specialist psykiatri -

Personlighetsprogrammet

Insatskatalogen i vit text mot grönblå bakgrund med cirklar som bildar en blomma
Anmäl dig här
 

Fler webbinarier i länet finns på:

www.finsamstockholmslan.se

Samordningsförbunden i Stockholms län.

 

Ny medarbetare på kansliet!

Sophie Berglöf ska vikariera för Ida Melin som utvecklingsledare och är utbildad socionom med inriktning ledning och organisering.

Sophie har senast arbetat som projektledare för Famnas projekt Kugghjulet och dessförinnan som projektledare i Mobilisering inför arbete, MIA, för Samordningsförbundet Östra Södertörn. Sophie har även varit projektledare för andra samverkansprojekt inom offentlig sektor och har tidigare jobbat inom socialtjänsten och Försäkringskassan.

Sophie berättar om sin intryck hittills och passar samtidigt på att skicka med en uppmaning till medarbetare i förbundets medlemsorganisationer, Läs vidare!

 

Nyhetsbrevet utges av Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Det utkommer ca 4 gånger per år. För innehållet ansvarar förbundschef: Elin Asplund

Ge oss din feedback på Nyhetsbrevrevet!

0 1 2 3 4
 
LinkedIn Hemsida

 

Samordningsförbundet HBS

Sördalavägen 22 A

141 60 Huddinge

+46 08-535 375 92

 

www.samordningsforbundethbs.se

samordningsforbundethbs@huddinge.se

LinkedIn

 
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email

Vill du inte längre ha våra nyhetsbrev?
Du får det här mailet för att du anmält intresse till att prenumerera på nyhetsbrev från Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Vi använder enbart listan med e-postadresser i administrativt syfte. Du kan när som helst begära att uppgifter om dig tas bort genom att

maila oss eller avsluta prenumeration direkt.

Do not click this link