Många ärenden om obetald årsavgift. Återkallelse efter samlad bedömning. Statistik
FMI-logotyp
Trygg fastighetsförmedling

Nyhetsbrev 12 september 2023

Webbversion av nyhetsbrevet

Person som sitter vid bord med miniräknare.

Många ärenden om obetald årsavgift

Under sitt sammanträde i juni hanterade disciplinnämnden totalt 132 ärenden som rörde betalning av årlig avgift för mäklare och mäklarföretag, i 21 fall återkallades registreringen.

De senaste årens förändringar med registreringsplikt för företag och ny registreringskategori för hyresförmedlare kan ha varit bidragande orsaker till det ökade antalet ärenden.

För att se om det finns något mer myndigheten kan göra för att minska antalet ärenden har FMI tillsatt en arbetsgrupp som tittar närmare på frågan.

Läs hela nyheten
Illustration av förstoringsglas
 

Har vi rätt uppgifter?

Inte minst i samband med årsaviseringen är det viktigt att vi har rätt uppgifter om dig och ditt företag.

Alla registrerade mäklare och mäklarföretag är skyldiga att hålla sina uppgifter uppdaterade. Som mäklare kan du se och uppdatera dina uppgifter på Mina sidor på fmi.se. Där går det även att göra registerutdrag, meddela ny ansvarsförsäkring, med mera.

Inom kort kommer vi även att lansera Mina sidor för företag.

Till Mina sidor
 
Sedlar som hänger på tork.
 

Uppdaterad information om penningtvätt

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har uppdaterat informationen till fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag.

Broschyren som funnits sedan tidigare har uppdaterats till aktuell lagstiftning och med infromation som även rör fastighetsmäklarföretag.

Här hittar du broschyren
 
Mäklare går igenom handlingar med spekulanter.
 

Mäklare ska upplysa om riskkonstruktioner

I en dom från Förvaltningsrätten fastställdes FMI:s beslut att varna en mäklare för att hen inte hade upplyst köparen av en fastighet om att byggnadens fasad var en riskkonstruktion.

Av besiktningsprotokollet framgick hur fasaden var konstruerad, men det stod inte att det var en så kallad enstegstätad putsfasad eller att det var fråga om en riskkonstruktion.

Domstolen fann att informationen var väsentlig för bedömningen av fastighetens skick och att mäklaren haft en skyldighet att upplysa tilltänkta köpare om riskkonstruktionen på ett mer lättillgängligt sätt än den tekniska beskrivning som framgick av besiktningsprotokollet.

Om domen
 

Mäklarstatistik

Mäklare och en skylt på en trottoar.

Trots tuffa tider på bostadsmarknaden ligger antalet registrerade mäklare kvar på liknande nivå som förra året vid samma tidpunkt.

För tillfället har vi 7856 registrerade fastighetsmäklare i Sverige, vid samma tidpunkt förra året fanns 7940 registrerade mäklare.

Vi kan även se en liten skillnad i antalet inkomna begäran om avregistrering den senaste månaden, förra året fick vi in 27 begäran om avregistrering i augusti, i år är den siffran 40 för samma månad.

Mer mäklarstatistik
 

Våra senaste beslut

I juni och augusti fattade FMI:s disciplinnämnd 151 beslut:

23 återkallelser av registrering
86 varningar
41 erinringar
1 ringa förseelse.
 
Illustration av domstolsklubba
 
Bok med domstolsklubba och en paragrafikon.

Återkallelse efter samlad bedömning

En fastighetsmäklare som har fått flera anmälningar i olika förmedlingsuppdrag har fått sin registrering återkallad. Vid en samlad bedömning av vad som framkommit i tillsynsärendena fann FMI att mäklaren inte kunde anses redbar och lämplig som fastighetsmäklare.

Vid valet av påföljd beaktade FMI bland annat att mäklaren hade varit registrerad endast en kortare tid och att mäklaren under den tiden blivit anmäld till inspektionen flera gånger.

Enligt FMI:s uppfattning hade mäklaren genomgående i tillsynsärendena visat bristande ordning på handlingarna i förmedlingsuppdragen och hen hade kommunicerat med parterna på ett sätt som inte är korrekt och affärsmässigt. Mäklaren har även haft mycket svårt att i rätt tid besvara de frågor som FMI ställt samt att ge in begärda handlingar.

Mer om ärendet
 
Läs alla beslut från juni och augusti

Statistik - anmälningar

Hittills har vi i år fått in 512 anmälningar mot mäklare och 17 anmälningar mot företag.

Det är en minskning mot förra året då vi fick in 761 anmälningar mot mäklare och sju mot företag under samma period.

På vår webb kan du alltid hitta aktuell statistik rörande mäklare, företag, beslut och anmälningar.

Mer statistik
 
Illustration av diagram.

Vi finns på LinkedIn!

Du vet väl att vi även har en sida på LinkedIn? Gå in och följ oss för att ta del av nyheter, statistik och annat som rör myndighetens arbete, god fastighetsmäklarsed och fastighetsmäklarbranschen.

LinkedIn logotyp
FMI-logotyp

Kontakta oss

 

Hemsida

 

Linkedin

Våxnäsgatan 10 | Karlstad | 010-490 01 00

Prenumerera

 

Avanmälan

Vi rekommenderar att du prenumererar så länge du eller ditt företag har en registrering hos FMI. Vi använder nyhetsbrevet för att nå ut med viktig information, t.ex. om saker som rör din registrering eller den årliga avgiften.

Do not click this link