Dags att betala den årliga avgiften. Länka till din egen sida på sök mäklare. Senaste besluten. Statistik.

Nyhetsbrev 17 februari 2023

Webbversion av nyhetsbrevet

Dags att betala årsavgift

Fakturan för den årliga avgiften har skickats med posten. Nytt för i år är att du även kan logga in på mina sidor och ladda ner en kopia av din faktura. Där kan du också se om fakturan är betald.

Alla mäklare och företag som var registrerade den 1 januari 2023 ska betala den årliga avgiften på 3 250 kr. Även om du bara är registrerad en kort period av året ska du betala hela avgiften.

Kom ihåg att betala innan 28 februari, så slipper du påminnelseavgiften på 500 kr.

Läs hela nyheten

Vi utvecklar god fastighetsmäklarsed

Nyligen beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd i ett ärende som väckt en del uppmärksamhet. Vi ansåg att ärendet var principiellt viktigt för utvecklandet av god fastighetsmäklarsed då det ställde två gällande principer mot varandra.

Läs hela nyheten

 
 

Länka till din sida

Visste du att du kan länka till din egen sida på vår webb?

I "Sök mäklare" kan du hämta en länk direkt till dina uppgifter hos oss. Bra att veta om du vill visa upp att du är registrerad mäklare.

Sök mäklare

 

Våra senaste beslut

I december 2022 fattade FMI:s disciplinnämnd 16 beslut:
 

14 varningar
2 erinringar
 
 

Ange biarea på rätt sätt

En mäklare marknadsförde ett radhus med 28 kvm biarea varav 20 kvm var garage i fristående garagelänga och åtta kvm var fristående trädgårdsförråd.

FMI bedömer att det fristående garaget inte utgör biarea, vilket innebär att den uppgiften var felaktig. Dessutom redovisades uppgifterna om förrådet och garaget under rubriken Interiör i objektsbeskrivningen, vilket FMI bedömer som missvisande. Sammantaget ansåg FMI:s disciplinnämnd att bristerna utgjorde grund för en erinran.

Läs hela beslutet

 
Läs alla beslut från december
   

Statistik 2022

Vi har sammanfattat 2022 i siffror.

Förra året hade vi rekordmånga mäklare registrerade men antalet anmälningar minskade.

Disciplinnämnden fattade 229 beslut. Vi delade ut 143 varningar och 16 mäklare blev av med sin registrering.

Se 2022 års statistik
 

Kontakta oss

 

Hemsida

 

Linkedin

Våxnäsgatan 10 | Karlstad | 010-490 01 00

Prenumerera

 

Avanmälan

Vi rekommenderar att du prenumererar så länge du eller ditt företag har en registrering hos FMI. Vi använder nyhetsbrevet för att nå ut med viktig information, t.ex. om saker som rör din registrering eller den årliga avgiften.

Do not click this link